Kategórie
Energia

Co jsou dětská traumata a jak ovlivňují náš každodenní život

Co znamená termín dětské trauma, jak vzniká, jakým mechanismem ovlivňuje naši každodenní realitu, zdraví, vztahy, osobní a spirituální růst. Každá duše, která vstupuje do fyzického těla sestupuje z vyšších realit – tedy ze sfér vyšší vibrační frekvence, kde nezná pocit nedostatku, bolesti, ztráty, zármutku, nenávisti, apod. Tato duše si je již v prenatálním období jasně vědoma toho, […]

Kategórie
Energia

Nájsť seba samého je umenie.

Umění najít sám sebe spočívá v umění milovat sám sebe, spojit se s posvátnou pravdou o podstatě lidské, duševní energie. Jestli sami sebe milujeme, poznáme podle toho, jestli se sami se sebou nudíme nebo ne. Sebeláska spočívá v tom, přijmout občasné chvíle samoty s radostí, a být sám se sebou rád.

Kategórie
Anjeli Energia

Rumen Ivanov, Sebeláska nás povede do 5. dimenze

Zdroj: Cestyksobe

Kategórie
cesta k sebe

Kontrola vlastního chování

Představme si, že jsme časně ráno vstali plní chuti do života. Cítíme se báječně. Jsme šťastní a plní energie. U snídaně se však pohádáme s partnerem a na povrch vyjde záplava emocí. Rozčílíme se a zlost nás připraví o spoustu osobní energie. Po hádce se cítíme vyčerpaní a je nám do pláče. Jsme tak unavení, […]

Kategórie
cesta k sebe

CESTA KRÁSOU – Kritizování, komentování a tělo (1.díl)

Jak souvisí zvyk kritizovat druhé (i v mysli), všímání si nedostatků na jiných či v okolním světě, s krásou vašeho fyzického těla? To je první bod kterým začnu svou sérii článků pod jedním společným nadpisem „Cesta krásou“. S radostí se s vámi podělím o své poznání a o souvislosti, které mi kolem celé této věci zapadly do mého širšího obrazu […]

Kategórie
cesta k sebe

Cestou k sebaláske

Sebestřednost a sebeláska jsou slova, která často mohou vyvolávat negativní reakci. Je přece neskromné a egoistické myslet jen na sebe. Je důležité a společensky žádoucí umět dělat kompromisy a myslet i na druhé. Vyplatí se ale tuto zkušenost prozkoumat. Když si dovolíme mít se rádi a myslet na sebe, často zjistíme, že pokud se dostatečně nestaráme o sebe, nejsme […]

Kategórie
Info okienko

Posolstvá na Január…Srí Chinmoy

Jen když nasloucháš příkazům své duše, cesta před tebou se stává naprosto zřetelnou. – 1. ledna – Jsou dvě mocné síly, které vládnou tomuto našemu světu. Tyto mocné síly jsou noc žádosti a světlo aspirace. Noc žádosti je láska k síle, světlo aspirace je síla lásky. Láska k síle chce zničit a pozřít celý svět. […]

Kategórie
Život sám o sebe

Strach ze samoty

Největším důvodem proč se nerozcházíme, je to, že nechceme být sami. Samota je jedním z nejčastějších důvodů. Nikdo nechce být sám. Každý z nás potřebuje lásku. A když jsme sami, lásky se nám nedostává. Přestože mně někdo nadává a nerozumíme si, v každém i špatném vztahu existují hezké chvilky, ve kterých máme pocit, že ten […]

Kategórie
Život sám o sebe

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe

Charlieho Spencera Chaplina známe především jako geniálního filmového tvůrce. Diváky nejenom bavil, ale také inspiroval. V následujících odstavcích je zachycen jeho pohled na život, přítomný okamžik a sebeúctu: Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, jak moc druhého zahanbuje, když mu vnucuji svá přání, ačkoli vím, že na to není vhodná doba, ani […]

Kategórie
Reiky

Čakry jsou energetická regulační centra našeho těla.

Proudí jimi vitální energie, která nás drží na živu. Lidský organismus musí být zásobován ze tří různých pramenů. Potřebuje výživu, vzduch a vitalitu. Čakry jsou centrem energetické potence a tím i zdrojem veškeré energie, která cirkuluje naším tělem mřížovou sítí meridiánů. Tato vitální energie proudí všemi energetickými centry a jde odzdola, podél páteře nahoru. Energie šesti čaker […]