Kategórie
cesta k sebe

Niektoré veci ste vedeli skôr, ako ste sem prišli

Pomôže vám, keď si spomeniete, že ste tvorcovia, ktorí prišli do tejto hraničnej časovo-priestorovej reality na to, aby zažívali radosť z usmerňovania energie do špecifických zážitkov fyzického života. Keď ste sa rozhodli prísť do tohto tela, vedeli ste, že ste tvorcami a že prostredie Zeme vás bude inšpirovať k rôznym špecifickým výtvorom. Vedeli ste aj […]

Kategórie
cesta k sebe

Len vnímaj….

Měj oči stále otevřené. Spatřuj ve všem Mou ruku a vzdávej věčné díky. Nebudeš-li dostatečně bdělý, můžeš zmeškat mnohé z toho, co máš na dosah ruky nebo přímo v sobě. Je hodně těch, kteří jdou životem slepí k divům, jež je obklopují, slepí k zázrakům přírody, a tak míjejí i zázrak života. Budeš-li vnímat krásu, […]

Kategórie
cesta k sebe

Vek je len číslo…

Povznes své vědomí a uvědom si, že tvůj věk nemá hranic. Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost. Žiješ-li plně a slavně v každém přítomném okamžiku, jsi vždy tak mladý jako přítomnost. Stále se znovuzrozuješ v Duchu a v pravdě.

Kategórie
cesta k sebe

Všetko je možné…

Pro víru je třeba udělat víc, než jen nečinně sedět v pozadí a nechat vše na Mně. Musíš sehrát svou úlohu, protože “podle tvé víry se ti bude dít”. Vše je možné, máš-li ve Mne plnou víru a důvěru. Žij podle víry a zjevuj všem duším Mé zákony. Pracujme jako jeden, žijme jako jeden, buďme […]

Kategórie
cesta k sebe

Vytvořte si osobní vztah se Zdrojem

„Nikdy se nevzdávejte svaté zvědavosti.“  – Albert Einstein (1879–1955) Pěstovat si vztah s Bohem znamená více než jen jednoduše identifikovat svou pravdu (a tedy svou definici Boha a své víry). Jak už to bývá s lidskými vztahy, chcete-li si vytvořit skutečně uspokojivý vztah s Bohem,musíte být ochotni dávat i přijímat. Musíte být ochotni přijmout riziko důvěry, když ještě nevíte, […]

Kategórie
cesta k sebe

Svět je takový, jací jsme my sami.

-Společně můžeme přispět k vytvoření pokojného, trvale udržitelného a zdravého světa. Vše, co se děje v tomhle okamžiku je výsledkem rozhodnutí, které jsme udělali v minulosti. -Nejsou žádné nehody… Všude je nějaký účel, který jsme ještě nepochopili.Musíte najít místo uvnitř sebe, kde nic není nemožné.

Kategórie
cesta k sebe

Nešpárajte sa v minulosti, je to mŕtva mačka

Ľudia sa neustále bezvýsledne a slepo vŕtajú v minulosti alebo sú myšlienkami neúnosne v budúcnosti. Pre prítomný okamih bytia, ktorý je jediným pravým bytím človeka, nám akosi nezostáva čas. Prestaňte listovať vo včerajšku, je to mŕtva mačka, nevzkriesite ju. Na čo myslíte, tam investujete svoju energiu, a verte mi, že úmrtie, konečný rozchod s partnerom, […]

Kategórie
cesta k sebe

Kto hľadá…nájde

Zastav se na chvíli ve svém spěchu a uvědom si, co považuješ za nejdůležitější. Je to tvá práce, způsob života nebo tvé potřeby a touhy? Nejprve hledej Mé království. Hledej přímé spojení se Mnou a vše ostatní k tobě přijde samo. Cožpak si neuvědomuješ, že společenství se Mnou znamená daleko víc než cokoli jiného, protože […]

Kategórie
cesta k sebe

Čo si nevedome objednávame?

Různé strategie dosažení cíle…Teoreticky jsou možné dvě strategie dosažení jaké­hokoli cíle. První je cesta síly, boje a překonávání obtíží.Ve světě zvířat je analogií chování bizona nebo divočáka, kteří se nikoho nebojí a snášejí na cestě ke svému cíli všechny překážky. Tak jednají i někteří lidé a vytrvale a se zápalem překonávají četné překáž­ky. Celý jejich […]

Kategórie
cesta k sebe

Spokojnosť je stav mysle…

Většina lidí si myslí, že když něco „mají“ (víc peněz, času, lásky – čehokoli), že konečně mohou něco „dělat“ (psát knihu, věnovat se něčemu zajímavému, jet na dovolenou, koupit si dům, navázat nový vztah), což jim zase umožní něčím „být“ (být spokojeným, klidným nebo zamilovaným člověkem). Ve skutečnosti však převracejí přirozené pořadí. Ve vesmíru, tak […]