3 fázy duchovného prebudenia

Súvisiaci obrázokVesmír je celistvý a dokonalý. Neexistují v něm žádné chyby. Nic není náhodné. Celý jeho “orchestr” je dokonale synchronizovaný. Abychom porozuměli synchronicitě a mohli ji využívat, je třeba, abychom se vzdali některých svých starých přesvědčení – přestali věřit v náhody, chyby nebo nedokonalost. Myšlenka na princip, že každá jediná událost a každý jediný člověk jsou nějakým způsobem spojeny, může být pro některé z nás příliš na to, abychom ji přijali. Většina z nás se raději drží principu náhody a omylů. Sami však zjišťujeme, že všechno v našem dokonale fungujícím vesmíru funguje také dokonale. Je pro nás však jednodušší prostě věřit, že nevysvětlitelné náhody se dějí bez jakéhokoli smyslu.

Continue reading “3 fázy duchovného prebudenia”

Reklamy

Dosažení vyšších stupňů…

20160411_153136Bůh je nevyčerpatelný ve Své shovívavosti a trpělivosti se vším, co ztratilo cestu k vysokému cíli božího života. Volí tisíce způsobů a prostředků, jak pozvednout lidskou duši na vysokou úroveň, dát nové posvěcení, obnovit její božský stav, jenž během sestupné cesty a jejího pobytu ve hmotě se porušil, znesvětil a ztratil své svaté znaky. Některé prostředky k tomu jsou přímo v rukou duše samé, jiné jsou jen v rukou Božích. Ty, jež má duše sama, jsou v jejím myšlení, cítění a slovu. Je to bohatý materiál ke stavbě dokonalého vnitřního života, Bohem dané široké pole vlastní práce duše. Continue reading “Dosažení vyšších stupňů…”

BOŽÍ ZÁKON: JAK NAHOŘE, TAK DOLE.

922997_518264418259549_173681974_n.jpgNemůžete vytvořit nic na úrovni kolektivu (v makroměřítku), pokud to nejprve nevytvoříte na osobní úrovni (v mikroměřítku). Jak nahoře, tak dole – to je Božský zákon. Nejprve musíte vytvořit ve svém vlastním životě to, co si přejete ve společnosti, sociální struktuře a zemi. Mezi vámi je mnoho těch, kteří se reinkarnovali s božským posláním přeorganizovat právo, aby se více blížilo k Božskému zákonu. Continue reading “BOŽÍ ZÁKON: JAK NAHOŘE, TAK DOLE.”

Duchovný učiteľ…

good-teacher-is-like-a-candle-it-consumes-itself-to-light-the-way-for-others

Dobrý duchovný učiteľ ti len ukáže myšlienku a počká, kým jej sám porozumieš.Nauči ťa myslieť a vnímať  srdcom. Jednať na základe svojich skúseností a byť v súlade so sebou samým. Mať takéhoto duchovného učiteľa je najväčším požehnaním. Takýto učiteľ vidí všetko, čo sa vás týka, jediným pohľadom. Continue reading “Duchovný učiteľ…”

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

jezis_valtortaJežiš tato slova údajně pověděl svým učedníkům v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století……..

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory : Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Continue reading “PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ”

Ako sa priblížiť k Pravde…

Tree_of_Life_AustraliaJedině ten, kdo se stále více a více přibližuje k Tomu, který je Nejvyšší (který Ví a Zná každou věc či bytost, neboť ON je Bůh-Stvořitel všeho, On Žije ve všem a v každém a proto také Ví VŠE o každém, neboť ON JE v každém a zná tedy jeho stav), může pak také více vidět, pochopit a „posoudit“ stav bližního svého a správně pak také pochopit jeho skutky, které vnímá a vidí.

Teprve ten, kdo otevřel Oči Ducha (spojil se se MNOU a prožívá tak stav Božského Jáství), může spatřovat hloubku věcí a jevů a také začíná vidět a vnímat hlubší podstatu bytostí, se kterými se setká ve svém životě. Continue reading “Ako sa priblížiť k Pravde…”