Dosažení vyšších stupňů…

20160411_153136Bůh je nevyčerpatelný ve Své shovívavosti a trpělivosti se vším, co ztratilo cestu k vysokému cíli božího života. Volí tisíce způsobů a prostředků, jak pozvednout lidskou duši na vysokou úroveň, dát nové posvěcení, obnovit její božský stav, jenž během sestupné cesty a jejího pobytu ve hmotě se porušil, znesvětil a ztratil své svaté znaky. Některé prostředky k tomu jsou přímo v rukou duše samé, jiné jsou jen v rukou Božích. Ty, jež má duše sama, jsou v jejím myšlení, cítění a slovu. Je to bohatý materiál ke stavbě dokonalého vnitřního života, Bohem dané široké pole vlastní práce duše. Continue reading “Dosažení vyšších stupňů…”

Reklamy

BOŽÍ ZÁKON: JAK NAHOŘE, TAK DOLE.

922997_518264418259549_173681974_n.jpgNemůžete vytvořit nic na úrovni kolektivu (v makroměřítku), pokud to nejprve nevytvoříte na osobní úrovni (v mikroměřítku). Jak nahoře, tak dole – to je Božský zákon. Nejprve musíte vytvořit ve svém vlastním životě to, co si přejete ve společnosti, sociální struktuře a zemi. Mezi vámi je mnoho těch, kteří se reinkarnovali s božským posláním přeorganizovat právo, aby se více blížilo k Božskému zákonu. Continue reading “BOŽÍ ZÁKON: JAK NAHOŘE, TAK DOLE.”

Duchovný učiteľ…

good-teacher-is-like-a-candle-it-consumes-itself-to-light-the-way-for-others

Dobrý duchovný učiteľ ti len ukáže myšlienku a počká, kým jej sám porozumieš.Nauči ťa myslieť a vnímať  srdcom. Jednať na základe svojich skúseností a byť v súlade so sebou samým. Mať takéhoto duchovného učiteľa je najväčším požehnaním. Takýto učiteľ vidí všetko, čo sa vás týka, jediným pohľadom. Continue reading “Duchovný učiteľ…”

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

jezis_valtortaJežiš tato slova údajně pověděl svým učedníkům v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století……..

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory : Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Continue reading “PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ”

Ako sa priblížiť k Pravde…

Tree_of_Life_AustraliaJedině ten, kdo se stále více a více přibližuje k Tomu, který je Nejvyšší (který Ví a Zná každou věc či bytost, neboť ON je Bůh-Stvořitel všeho, On Žije ve všem a v každém a proto také Ví VŠE o každém, neboť ON JE v každém a zná tedy jeho stav), může pak také více vidět, pochopit a „posoudit“ stav bližního svého a správně pak také pochopit jeho skutky, které vnímá a vidí.

Teprve ten, kdo otevřel Oči Ducha (spojil se se MNOU a prožívá tak stav Božského Jáství), může spatřovat hloubku věcí a jevů a také začíná vidět a vnímat hlubší podstatu bytostí, se kterými se setká ve svém životě. Continue reading “Ako sa priblížiť k Pravde…”

Úloha dobra a zla

l207453Životní prostor je naplněn bytostmi a ty jsou k sobě vázány páskou příbuznosti druhů a kvality. Proto jedna na druhou působí. Když jedna vykročí vpřed, táhne celý řetěz perliček navázaných na šňůře životních sil. Vrhá-li se však do hlubiny pod stupeň druhých, působí neblaze a tlakem na celý sbor. Jde-li jedna vzhůru, druhá dolů a třetí setrvává na místě, ač má jít vpřed, vzniká z těchto nesourodých pohybů velký chaos. Continue reading “Úloha dobra a zla”