Kategórie
Duchovné Myšlienky

Kybalion…

Toto dielo vychádza zo starodávneho hermetického učenia. O tomto predmete existuje veľmi málo textov, hoci sa na hermetickú náuku odvoláva značný počet okultných diel. Účelom nie je formulácia nejakej výnimočnej filozofie či náuky. Ide skôr o výklad pravdy, ktorý im pomôže objasniť rad útržkovitých okultných znalostí, ktoré možno nadobudli v skoršej dobe. Problémom je, že […]

Kategórie
Duchovné Myšlienky

Nevedomie…

Podľa C.G. Junga sa nevedomie každého človeka skladá z dvoch vrstiev. A síce z osobného nevedomia, ktorého obsahom sú osobné spomienky a zabudnuté zážitky, až kolektívneho nevedomia, zloženého z archetypov spoločných celému ľudstvu. Nevedomie (podvedomie) môžeme chápať ako tú časť mysle, ktorú si človek neuvedomuje. Napríklad z reality si uvedomujeme len to, na čo zmeriame […]

Kategórie
Duchovné

Pokoj v duši

Aby si bol krásny, zastav sa minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte ako mlčí ako hovorí, alebo ako plače, radšej sa mu prizrite, keď sa smeje. Ak chceš počuť spev svojej duše, obklop sa mlčaním. Ak […]

Kategórie
Duchovné

Tajomstvo -The Secret

Tajomstvo je odpoveď na všetko čo bolo, na všetko čo je, na všetko čo bude… http://www.youtube.com/watch?v=9N4LtZibLQI&feature=related