Podvedomie -ukazovateľ.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dualitaObčas pred spaním sa prihovorím k Bohu a poďakujem za veci v mojom živote, aj za tie zlé, ktoré ma vedú k uvedomeniam , alebo prosím o silu duše zvládať všetko s láskou a pochopením a ak je niečo,  čo nevidím správne , nech ma Boh navedie a ukáže cestu, pošle vnem, či nejako upozorní. Čítať viac…

Reklamy

Po smrti si odnášame toľko, koľko pochopíme

Atlara's Blog

Medzi mnohým iným, čo je cenné vzhľadom k duchovným pravdám, sa môže človek pýtať, čo si môže vziať so sebou za prah smrti z toho, čo ako duchovné pravdy prijal na fyzickej úrovni medzi zrodením a smrťou. Zostane mu toľko, koľko pochopil, koľko previedol do reči obyčajného ľudského vedomia.

Predstavte si jasnozrivého človeka, ktorý urobil objavy v duchovnom svete pomocou jasnozrivých pozorovaní, ktorý by ale opomenul tieto pozorovania z duchovného sveta odieť do reči, ktorá v nejakom veku je rečou obyčajného ľudského zmyslu pre pravdu. Čo sa mu stane? Všetky tieto objavy sú po smrti zahladené. Po smrti zostáva cenným a významným práve toľko, koľko je prevedené, preformulované do reči, ktorá v nejakom veku zodpovedá reči zdravého zmyslu pre pravdu!

Iste má veľký význam, že existujú jasnozriví ľudia, ktorí môžu prinášať oznámenia z duchovného sveta, ktorí nimi môžu oplodňovať iných ľudí. To je požehnaním našej doby, pretože…

View original post 590 more words

AA Michael: Mužsko-ženské přeměny, zodpovědnost za společný cíl

Cesta Lásky

Milovaní,

čekají vás v oblasti vztahů dost náročné časy.
Především pro muže teď přichází doba zmatků
a jakési vnitřní nejistoty,
protože aniž to většina tuší,
velice radikálně se mění jejich
vnitřní i vnější prostředí.
Jsou to změny zprvu nepozorované,
ale budou je vnímat skrze své ženy a partnerky.
Jde o ženskou energii,
která se navrací zpátky ze zóny pokřivenosti
a dává se do rovnováhy s mužstvím.
Obě polarity tak směřují k původně navrženému modelu
Božské Mužství /Božské Ženství
a tento proces je nezadržitelný.

Některé muže to doslova porazí, odzbrojí, vykolejí
a oni nebudou schopni rozkrýt „pravé důvody“.
Novinkou pro ně ovšem bude, že díky tomuto přerodu
pocítí emocionální bolest,
jakou dosud,
z valné většiny, zažívaly „pouze ženy“
a ženy budou ty,
které budou pozorovat
co se to děje s jejich muži a partnery.
Nabádám teď jejich ženskou moudrost a vlídnost,
aby je dlouho „nenechaly trápit“,
protože to není cíl této

View original post 746 more words

Zhmotnená energia

Aj keď tento článok sa už netýka aktuálného diania , ale podstatu vystihuje stále. Aj sama na sebe som si uvedomila, ako sa vyplnili veci, ktoré som nechcela, lebo som im venovala príliž veľa energie a tým si ich zhmotňovala. Tak funguje myslenie. ..

Tiché miesto

V Českej republike prebehli voľby……a dopadli ako dopadli. Kto aspoň čiastočne sleduje situáciu aj u našich susedov, vie, kto vyhral a kto sa dostane do parlamentu. A nastala tu zvláštna situácia, ktorá úplne bravúrne ukázala, akú silu má myslenie, aká silná je akákoľvek energia! A toto dokola opakujem: Nedávajme energiu tam, kde si ju nezaslúžia.

View original post 293 more words

Príčiny chorôb

Atlara's Blog

Keď prišlo k oddeleniu pohlaví, ľudia sa individualizovali. Tým nastal rozpor medzi v sebe zdravou božskou duchovnou harmóniou a tým, čo bolo v človeku ako individuálne. A toto individuálne včleňuje do vývoja ľudstva po prvýkrát možnosť ochorenia. Okamih, v ktorom nastáva vo vývoji ľudstva možnosť ochorenia, je viazaná na individualizáciu ľudí. Skôr, keď človek zotrvával v spojení s duchovno božským svetom, táto možnosť ochorenia nebola.

Je to v podstate astrálne telo, ktoré je takto ovplyvňované. Astrálnemu telu, ktoré si človek najprv sám pričlení, keď zostúpi z devachanského sveta, je prinášané v ústrety to, čo do neho vplýva pôsobením oboch pohlaví. Astrálne telo je teda časť, ktorá najostrejšie odtláča to, čo je bezbožné. Božskejšie je éterické telo pretože na neho nemá človek taký veľký vplyv, a najbožskejším je fyzické telo, tento chrám boží, lebo to bolo úplne odňaté vplyvu človeka.

Kým človek hľadá vo svojom…

View original post 89 more words

Vzdajte sa minulosti…

Knížka 15 věcí, kterých se musíte vzdát, abyste byli šťastní, v níž najdete osobní příběhy, citáty a moudré postřehy, které inspirovaly už miliony lidí, vám prozradí, jak se Luminita dovedla vyrovnat se zneužíváním v dětství a uvěřit v to, že se může uzdravit a dál růst. Poví vám také, jak toho dosáhnete i vy.

Continue reading “Vzdajte sa minulosti…”