Kategórie
Energia

Očista od negatívnej energie…

Občas môžu nastať prípady, keď ste sa presťahovali do domu a cítili ste prítomnosť niekoho iného, alebo ste z nejakého priestoru jednoducho nemali dobrý pocit. Je to kvôli pretrvávajúcej negatívnej energie, ktorú nám môže odčerpávať tú našu. Táto energia tu môže zostať po niekom, kto ju v sebe mal nazhromaždenú a  na tom mieste ju zanechal. Staré domy […]

Kategórie
Duchovné Energia Minulosť

Senzibilita…

Život s bytosťami, ktoré sú na mňa napojené je iný ako časy, keď som  nekomunikovala s niekým z iného sveta. Večer keď zaspávam a dostávam sa do stavu uvoľnenosti a takpovediac hladiny alfa, zachytávam rozhovory nejakých ľudí. Neviem či to je tím, že mám zvýšené vnímanie a citlivosť na okolie, alebo to, že som pod vplyvom mesiaca, lebo som sa narodila […]

Kategórie
Duchovné Duša Energia

Akaša-kozmická pamäť…

Akaša, alebo kozmická pamäť je pojem, na ktorý narazí každý, kto sa zaoberá skúmaním duchovných skutočností. Všeobecný pohľad na akašu je ten, že je to určité kozmicko-informačné pole, kde sú uchované informácie o všetkých udalostiach, osobách, veciach, a myšlienkach, ktoré existovali v minulosti, ako aj pravdepodobný priebeh budúcnosti prameniaci z týchto minulých udalosti, a kde prístup k týmto informáciám […]

Kategórie
Energia

Feng Shui a energia ČHI…

Včera som bola na jednom kurze a tým, že sa kamarátka zaoberá aj Feng Shue, tak sme sa k tej téme prepracovali. Zhodou okolností sa mi pod ruky dnes dostal jeden článok a v ňom bolo všetko o čom som sa dozvedela. Je zaujímavé aké udičky nám občas život pripravý. To na čo sa nasmerujeme, nám […]

Kategórie
Energia

7 svetelných lúčov…

Veda o lúčoch poskytuje energetický obraz tvorenia a života na všetkých úrovniach bytia. Odhaľuje zložité prepojenie duchovného i hmotného prejavu, jeho jednotu a spojitosť. Informácie o lúčoch poskytol tibetský Majster Djwhal Kuhl. Vo všetkých filozofiách a náboženstvách je zahrnutá pôsobnosť týchto síl, ale nikdy v nich neboli systematicky spracované. Dôvodom odtajnenia týchto starovekých vedomostí je […]

Kategórie
Automatické kreslenie Energia

Energetické karty a obrazy…

Energetické  karty sa stávajú fenoménom tretieho tisícročia. Pozitívna, láskavá, všetko objímajúca energia, ktorú so sebou prinášajú, je akoby odpoveďou na zväčšujúci sa vnútorný strach, obavy o seba uplatnenie, na zúfalú potrebu partnerského tepla a nezištnej lásky. Energetické karty patria k tzv. vibračnej terapii, ktorá tvorí základ liečby tohto obdobia. So zrýchľujúcim sa sledom prežívaných udalostí, […]

Kategórie
Energia

Aura a jej význam…

Aura vyzerá ako vlniace sa energetické pole okolo slnka. Neustále mení veľkosť, tvar a sfarbenie – okamžite reaguje na aktuálne myšlienky a emócie majiteľa. Po preštudovaní nasledujúceho prehľadu by ste mali byť schopní aury jednotlivých ľudí ľahko interpretovať. Získané informácie vám môžu pomôcť v mnohých situáciách – môžete napríklad zistiť, aký je váš partner poctivý, aké má váš […]

Kategórie
Energia Liečenie

Čistenie čakier…

Schopnosť vidieť čakry Počas riadených meditácií sa môžete naučiť vnímať svoje čakry – cítiť ich a pozerať ste sa na ne vnútorným zrakom. Zisťovať ich veľkosť a či sú prežiarené bielym svetlom, alebo potemnené a plné negatívnej energie. Táto činnosť sa nazýva „prezeranie čakier“ a nejde len o predstavivosť. Skutočne svoje čakry vidíte, aj keď len vnútorným zrakom. Mne sa podarilo […]

Kategórie
Energia

Význam farieb…

Je prirodzené, že ľudia si zvykli prikladať farbám význam na základe skúsenosti, alebo na základe podobnosti s predmetmi s ktorými sa často stretávajú. V krátkom popise najzákladnejších farieb vždy spomeniem niekoľko základných vecí, ktoré sú „predstaviteľmi“ danej farby v reálnom živote, aj význam danej farby v kresťanskej liturgii.    

Kategórie
Duchovné Duša Energia

Celestínske proroctvo…

Včera som  pozerala film Celestínske proroctví a veľmi ma v ňom zaujala vizuálne spracovaná ľudská energia, aura a duchovné chápanie ľudí.  Je to duchovný dobrodružný film (spirituál adventúre) zaznamenávajúci objav starovekých rukopisov na zvitkoch v dažďových pralesoch Peru. Proroctvo a jeho deväť hlavných nahliadnutí predvídajú celosvetové prebudenie, vychádzajúce zvnútra všetkých náboženských tradícií, ktoré presunie humánnosť […]