Ďalšie knihy na predaj…

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt knihy gif

Nie som zberateľ kníh, vždy si ich rada prečítam a posuniem ďalej, či podarujem. Moja mama rada čítala a teraz má kvantum kníh, ktoré už ani do knižnice nechcú a nevie , čo s nimi. Preto mám radšej knihy v PDF verzii, ktoré mám uložené v PC, nezaberajú miesto a ani na ne nepadá prach. 😀  Rozhodla som sa ponúknuť  svoje  knihy pre tých, komu by poslúžili. 😀 Continue reading “Ďalšie knihy na predaj…”

Reklamy

STŘÍPKY POZNÁNÍ…

 ♥  Polož svůj život na oltář a budeš vzkříšen. Člověka, jehož osobní tužby ve službě lidem zemřou, Bůh požehnaným životem obdaří. Činit vůli Boží znamená státi se nástrojem, který je ovládán ne naším chtěním, ale Bohem.

♥  Snadněji vyplouvá loď z přístavního doku na širé moře, než když se do něj zpátky vrací. Člověku dán je celý svět, aby úzkou cestu, vedoucí zpět k Bohu, nalezl. Continue reading “STŘÍPKY POZNÁNÍ…”

Sedem skutočností …

Nepřikládám žádné důležitosti náboženskému vyznání, rituálům či ceremoniím, dogmatu, kastovnictví, nýbrž pochopení těchto sedmi Skutečností:

1. Jedinou Skutečnou Existencí je existence jednoho jediného Boha, který je ono vlastní (absolutní) Já v každém z nás.

2. Jedinou Skutečnou Láskou je láska k této absolutní Nekonečnosti (Bohu); láska, která vzbuzuje silnou touhu spatřit, poznat a splynout s touto Pravdou (Bohem). Continue reading “Sedem skutočností …”

Slobodná vôľa

U každého človeka sa v dospelosti začne prejavovať ďalší z večných zákonov – slobodná vôľa. Má slúžiť na to, aby človek šiel vo vývoji svojou vlastnou cestou, ktorá je väčšinou iná, ako to žiada jeho okolie.

Každý vo svojom vnútri cíti, ako má kráčať životom, lebo ho k tomu podvedome vedú jeho vlastné predsavzatia a úlohy, ktoré dostal pred narodením. Ak však príliš skoro ovládne mladého človeka skazenosť, stane sa táto rovná cesta k cieľu krivolakou, alebo ju nahradí úplne iná.

Rodičia by svoje dospelé „dieťa“ nemali nútiť do toho, čo nechce. Ani v detstve pri dôležitých životných voľbách by nemali zasahovať do jeho rozhodnutia inak než radou a upozornením, napr. pri výbere školy a povolania. Do dospelosti prevláda v dieťati niečo podobné ako inštinkt u zvierat napodobovaní pud. Podľa neho koná podobne ako jeho rodičia, ale rozhoduje sa pritom vedome, kým zviera koná podvedome. Continue reading “Slobodná vôľa”

Eduard Tomáš – Mystik…

Vážení přátelé!

Jestliže spojíme nejostřejší a nejpronikavější myšlení se schopností vstupovat do stavu prosté­ho myšlenek, do stavu vyrovnaného, sjednocené­ho, poskytujícího Pravdu, dostáváme mudrce. Jeho pochopení a mír, jež jej určují, nezávisejí na žádné vnější osobě, jsou mu vlastní. Continue reading “Eduard Tomáš – Mystik…”

Nemoc a spiritualita…

„Aj v nemoci je časová spojitosť, spojenie s minulosťou a budúcnosťou?“

„V holograme Vesmíru a človeka nie sú výnimky. Vždy  a všade je všetko vo všetkom.“

„Z pohľadu tohto holografického prepojenia času ako by sme mohli charakterizovať nemoc?“

Nemoc je symbolickým zrkadlom tvojej minulosti a potrieb tvojej budúcnosti. Je následkom minulých príčin, ktoré v sebe nesie a budúcnosti, ktorú v prítomnosti máš riešiť. Preto pri spracovaní situácie, nemoc nevynímajúc, zohľadní trojjedinosť času, jeho nerozdeliteľnú spojitosť a súčasný prejav minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Ak nemoc neriešiš v týchto súvislostiach, neliečiš skutočnú nemoc, liečiš len jej prejav, symbolický obraz jej príčin a tvojich potrieb. Vidíš, že nemoc je vlastne príbehom tvojho života.“ Continue reading “Nemoc a spiritualita…”