Petra Nel Smolová, Změna kolektivního vědomí

Sebiansky symbol ryb 7° : Sluneční paprsek proniká mlhou a osvětluje bílý kříž na skaliskách. Konečné posvěcení Božím duchem, kterého může dosáhnout jedinec, jenž v osamocení splnil úkol.

 

Petra Nela Smolavá vo videu vraví o vplyve planét na nás,  na situácie a ako budeme sebe vnímať ,  hodnotiť svoj život a prístup k nemu. Viac..

Reklamy

Bod šťastia..vôla verzus jemnosť duše.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bod šťastia astrologiaNa stránke Najdise som si všimla, že je pridaný v horoskope Bod šťastia. Takýchto citlivých bodov (planetárne arabské body) v astrológii je viacej, ktoré sa sa dajú vyrátať pomocou rovníc. Dôležité je však poznať presnú hodinu narodenia. Bod šťastia v dome a v znamení vám veľa o vás napovie, prečo sa tak správate a k čomu vás vnútro vedie, tak isto aj jeho opačný pól. Ukazuje následky činov a čo nás vedie, či naša osobná vôla alebo jemnosť, citlivosť a vnímavosť z duše.  Môj Bod šťastia je v 1. dome v znamení Raka a vďaka tomu lepšie chápem svoje nasmerovanie energii, neosobné jednanie a prácu s ľuďmi .  Continue reading “Bod šťastia..vôla verzus jemnosť duše.”

Kde hledat obraz rodičů v horoskopu

Astropsychologie a rodinaKaždý člověk je svébytný jedinec, ale je také součástí rodiny, která ho svým vlivem a výchovou formuje a utváří. Rodiče jsou v horoskopu dítěte zachyceni ne jako skutečné osobnosti s jejich opravdovými charakterovými vlastnostmi, ale jako představy, které si o nich dítě vytvořilo. Horoskop jedince tedy neukazuje skutečné rodiče, to, jací opravdu jsou, ale to, jak je dítě vnímá. Tuto skutečnost jasně vidíme i v případě několika sourozenců, kteří mohou vnímat jednoho a téhož rodiče zcela jinak a nezřídka i diametrálně odlišně.  Continue reading “Kde hledat obraz rodičů v horoskopu”

Vývoj znamení Berana: Cesta činnosti

Znamení Berana symbolizuje rozhodné, odhodlané jednání. Beran je archetyp válečníka. Má za úkol naučit se co nejlepším způsobem ovládat poskytnutý nespoutaný energetický potenciál. Je nositelem určité energie pratřesku, v níž se narodil z tvůrčí síly, jarního pozdvižení sil usilujících o rozhodné proražení své cesty životem. Stejně jako si klíček rostliny roztrhne semenné pouzdro a jako lancetu vysílá zárodečný list vstříc světlu, jakoby se rozmachoval mečem.

Continue reading “Vývoj znamení Berana: Cesta činnosti”

Horoskopy na rok 2017

Blíži sa koniec roka a spomenula som si na horoskopy pani Boháčovej, ktorá aspoň pre moje znamenie vždy presne vystihla, čo sa bude diať a čo bude riešiť.  Znova ma prekvapila a vystihla situácie, ktoré riešim a budem aj riešiť budúci rok, pretože sú  pre mňa dôležité.  Postavenie planét neklame a vždy máme nejakú cestu, ktorou si máme prejsť a je na nás, komu budeme načúvať a riadiť sa tým.  Continue reading “Horoskopy na rok 2017”