Kategórie
Život sám o sebe

ŽENA a MUŽ

VŠEM MUŽŮM, kterým se jejich partnerky intimně vyhýbají a zajímá je proč…  VŠEM ŽENÁM, které vědí, že je něco víc, než jen prázdný sex… Zřídkakdy uslyšíte jak od mužů, tak od žen správnou odpověď na otázky: Jaký je váš hlavní životní úkol? Proč jste se narodili? Pochopitelně se úkoly mužů a žen překrývají, ale jsou […]

Kategórie
Život sám o sebe

Dve sestry- tolerancia a úprimnosť.

Tolerancia Veľa partnerských problémov má pôvod v presvedčení, že partner robí niečo zle, nie je dosť dobrý alebo má zvláštne názory a spôsoby správania, ktoré stoja v ceste harmonickému spolunažívaniu. Preto kritizujeme iných a pokúšame sa ich zmeniť. To sa nám však nepodarí a môže to viesť k rozchodu. Tolerancia je často nesprávne chápaná. Neznamená […]

Kategórie
Energia Život sám o sebe

Vztahy: Sňatek a rozvod, rodina, sexualita.

Účelem lidské lásky je probudit Lásku k Bohu. Brána lidské lásky je tím pravým a přijatelným kanálem pro zažívání širších typů skutečnosti neboť láska je Láska. S tím, jak se učíte milovat se, zároveň otevíráte samotnému aktu Lásky k sobě. Láska je světu předávána mnoha způsoby. Otevření svých srdcí, či už jiné osobě, zvířeti, záležitostem komunity […]

Kategórie
Život sám o sebe

Si to, čo vidíš…

Ale ano! Vše, co vidíš, se ti pokouší ukázat, že jsi sku­tečně jako zrcadlo. Přijmout tuto teorii není snadné. I když není komplikovaná, je těžké ji aplikovat v praxi, protože naše pýcha tím dostává těžkou ránu, především když kolem sebe nevidíme nic příjemného. Neboť i když někoho obdi­vujeme, někdy se zdá těžké přijmout, že jsme […]

Kategórie
Energia Život sám o sebe

Pravidlá života – Prijatie

Základní životní pravidlo číslo 1: PŘIJETÍ Sebedůvěra, sebepřijetí a uměnílaskavého přijímání I když to není pravidlem, toto životní pravidlo bývá nejčastěji cílem žen. Jestliže v tomto životním pravidle zafunguje negativní katalyzátor, jeho vliv ob­vykle spočívá v tom, že si dotčení lidé zvyknout pohlí­žet na sebe jako na oběti a do tohoto dramatu se zcela zapletou. […]