Kategórie
život

Dimenze vně času

Když miluješ nesmíš být přítomen jako ego. Jenom láska, pouze čistá energie lásky má existovat. Naprosto se zapomeň tak, že už ani nejsi, už je jenom láska. Buď láskou a vstoupíš do dimenze ‘věčného života’. Během her lásky, milovaná princezno, objímej, jako bys vstupovala do věčného života. Šiva mluví od začátku o lásce. Tato technika […]

Kategórie
život

Teal Scott: Jak zjistit co vlastně chcete…

Vaše touhy stojí za rozpínáním vesmíru. Své preference utváříte neustále a každý den bez ohledu na to, zda jste si toho vědomi či nikoliv. Nejspokojenější život žijí ti, kdo si tento proces uvědomují. Ti kdo dostávají, co chtějí, musí totiž nejprve vynaložili úsilí na to, aby vůbec zjistili co to vlastně je.
Pravděpodobně jste se naučili, […]