Cestou k sebe...

„Slobodný je iba človek, keď v jeho živote je láska.“