Kategórie
Duchovné

Šesť ríš cyklickej existencie

Učenie hovorí, že existuje šesť ríš (sanskrt. lóka) existencie, v ktorých prebývajú zaslepené bytosti. Sú to ríše bohov, polobohov, ľudí, zvierat, hladných duchov a pekelných bytostí. Tieto ríše predstavujú v podstate šesť úrovní vedomia, šesť možných oblastí skúsenosti. Prejavujú sa v každom z nás ako šesť negatívnych emócií – hnev, žiadostivosť, nevedomosť, žiarlivosť, pýcha a […]