Kategórie
Liečenie Numerológia a Astrológia

Astromedicína spoznaj sám seba…

Medicína, ktorá sa zaoberá iba fyzickým telom sa priveľmi vzdialila od svojho hlavného poslania – liečiť ľudí, lebo človek – to je predovšetkým duchovné pole. Hipokrates Preto kedysi filozofia, náboženstvo a medicína tvorili jeden celok – jeden človek ovládal všetky tieto znalostí, a liečil. Dnes sa však medicína čoraz viac podobá náboženskému systému než vedeckému. […]

Kategórie
Liečenie Numerológia a Astrológia

Zdravie je zrkadlový obraz našej psychiky …

“Nedeliteľnou súčasťou vyliečenia je želanie a vôľa vyliečiť sa – pacient sa lieči sám, lekár iba pomáha” (Seneca cca 40 n. l.) Zdravie je zrkadlový obraz našej psychiky – väčšina chronických ochorení má príčiny v duševno-duchovných konfliktoch, ktoré možno vyriešiť prácou na sebe samom a s pomocou citlivého liečiteľa. „Nedielnou súčasťou vyliečenia je želanie a […]

Kategórie
Liečenie Numerológia a Astrológia

Astromedicína…

Otec medicíny – Hippokrates nielenže sám intenzívne študoval astrológiu, ale pobádal k tomu aj svojich žiakov, pričom zdôrazňoval, že „muž“, ktorý ignoruje astrológiu, má sa pokladať za blázna a nie lekára! Tiež bol prvým lekárom, ktorý používal astrologické dáta pre určenie krízy v priebehu choroby…   Kritické dni choroby a kríz …objavil a stanovil už […]