Kategórie
Duchovné

Hymna lásky…

A čo by som ľud­skými jazyk­mi hovoril, aj an­jel­skými, a lás­ky by som ne­mal, bol by som iba cven­džiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a po­znal všet­ky tajom­stvá a mal všet­ko možné po­znanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lás­ky by som […]

Kategórie
Duchovné

Duchovné dary …

                                  Ako môžem vedieť, ktorý je môj duchovný dar? Neexistuje nejaká magická formulka alebo test duchovných darov, ktorý nám môže presne odpovedať, ktoré sú naše duchovné dary. Duch Svätý rozdeľuje dary ako sa sám rozhodne.

Kategórie
Duchovné učenie

Dar jazykov a proroctvo…

1 Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. 2 Lebo kto hovorí jazykom , nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá; 3 ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje. 4 Kto jazykom hovorí, seba buduje, ale kto prorokuje, cirkev buduje.

Kategórie
Duchovné učenie

Sedem smrteľných hriechov…

Kategórie
Duchovné učenie Sny

Jdi cestou do nitra svého, najdi pravdu v sobě…

Mějte se na pozoru, ať své almužny nedáváte před lidmi, aby vás viděli. Jinak nebudete mít odplaty u svého Otce nebeského. Když tedy dáváš almužnu, nemáš to vytrubovat, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby byli od lidí vychvalováni. V pravdě pravím vám, oni už mají svou odplatu. Když ale dáváš almužnu, nechť tvá […]