Kategórie
cesta k sebe

Kto hľadá…nájde

Zastav se na chvíli ve svém spěchu a uvědom si, co považuješ za nejdůležitější. Je to tvá práce, způsob života nebo tvé potřeby a touhy? Nejprve hledej Mé království. Hledej přímé spojení se Mnou a vše ostatní k tobě přijde samo. Cožpak si neuvědomuješ, že společenství se Mnou znamená daleko víc než cokoli jiného, protože […]

Kategórie
Info okienko

Kosmická hra

“Když síla lásky nahradí lásku k síle, člověk bude mít nové jméno: Bůh.” Bůh byl Jedním, ale chtěl se stát mnohým. Nemůžete se radovat ze hry, máte-li jen jednoho hráče. Chcete-li hrát jakoukoliv hru, budete potřebovat více hráčů. Bůh stvořil sám Sebe ze svého vlastního Ticha, aby se božsky těšil z Kosmické hry. Když jdeme hluboko dovnitř, vidíme, […]

Kategórie
Príbehy

Hľadanie Boha…

Jeden starý muž sedával každý deň vo svojom hojdacom kresle. Pripútaný na toto jediné miesto si sľuboval, že sa odtiaľ nepohne, kým neuvidí Boha. Raz uvidel malé dievčatko na druhej strane ulice. Jej lopta sa zakotúľala do záhrady starého muža. Pribehla si po loptu, pozrela sa na muža a povedala: “Vidím Vás každý deň, hojdať […]

Kategórie
Duchovné učenie

Indická múdrosť…

Indická moudrost Moudrý Mistr se rozhodl přezkoušet svoje žáky, jak hlul)oko poznali a pochopili jím přinášenou duchovní pravdu.Dal každému dřevčnou hůl a řekl jim: ,Jdčte na mbto, kde vás nikdo nemůže pozorovat. Zlomte tuto hůl a zahrabejte ji do zeme. Žáci se rozloučili s Mistrem a vydali se hledat místo, kde by je nikdo neviděl, […]

Kategórie
Duchovné učenie

Trojjedinosť…

 Lazarev uvádí, že trojjedinost je duch, duše a hmotné tělo. To je ovšem dost základní nepochopení toho, co opravdu jsme. Protože člověk je ve své trojjedinosti tvořen nesmrtelnou duší, která obsahuje nesmrtelného ducha – Boží jiskru, mysli a hmotným tělem. Absence mysli ve výkladech Lazareva ho potom vede k závěru, že duše může na základě karem […]

Kategórie
Duchovné učenie

Pozvání k Duchu svatému

1.Uzdravení je myšlenka, jejímž prostřednictvím vní­mají dvě mysli svou jednotnost, a která jim tak přiná­ší radost. Tato radost povolává všechny části synov­ství, aby se radovali společně, a přenáší Boha do nich a skrze ně. Pouze uzdravená mysl může prožít zjeve­ní s trvalým účinkem, neboť zjevení je prožitek ryzí radosti. Být radostní však musíte chtít; vaše […]

Kategórie
Duša

Duše zemřelých…

Nikde nemá lidská fantazie tak rozsáhlé pole působení jako v oblastech, o nichž člověk ví, že existují, ale nejsou jeho rozumem a hmotnými smysly pochopitelné. Tyto oblasti začínají za hranicemi hmotné zákonitosti a jsou životním prostorem nadzemských bytostí, tedy i smrtí z fyzického těla uvolněných duší, jejichž jemnou životní substanci nejsou všichni lidé schopni vnímat. […]

Kategórie
Duchovné učenie Duša Energia

Boh-Duša-Duch-Svatý duch…

Často hovoříme o Bohu, duchu a duši, ale málo přemýšlime o jejich pravé podstatě a působení. Stejně je tomu s pojmem Svatý duch. Donmíváme se, že Svatý duch je Bůh, protože konfesionální kruhy tento pojem nevysvětlují. Naopak i ony samy používají v modlitbách a v rozhovorech s věřícími pravdě se vymykající názvy a přívlastky. “Ve […]

Kategórie
Duša

Otvorte svoje dvere do vnútra….

Nedávno som čítala v knihe o tom ako Ježiš vo svojom výroku vravel, nech otvoríme dvere vo svojom srdci a prijmeme lásku, ktorá z neho vyžaruje. V tom okamihu som videla vnútorným zrakom veľké dvere, ktoré sa samé pootvorili a za nimi bola silná žiara.  Láska Stvoriteľa, ktorá ku mne vyžarovala. Cítila som však slabé teplo v hrudí,  ktoré ma prežiarovalo. Nie […]

Kategórie
Duchovné učenie

Pozorovatel, prožitek Bytí nezávislého na čase