Hľadať

Cestou k sebe…

„Slobodný je iba človek, keď v jeho živote je láska.“

Značka

čakry

Lidské tělo a jeho čakry-Anáhata srdcová čakra

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt anahata

Každý lidský jedinec je složitým otevřeným biologickým systémem. Kromě fyzického těla má ještě několik dalších těl, z nichž každé plní na tomto světě jinou funkci: éterické tělo, tělo nebeské, tělo intuitivní, tělo karmické, tělo mentální, tělo astrální a tělo kéterické. Celá podstata člověka je skrytá v jeho Nadduši. Pokračovať v čítaní článku “Lidské tělo a jeho čakry-Anáhata srdcová čakra”

Energetický systém těla

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt energy body system

Naše těla představují něco mnohem víc než to, co vidíme. Ostatně tak je to se vším. Vše je ve skutečnosti jen energie. Zavzpomínejme na chvíli na hodiny fyziky na základní škole. Než jsme to stačili úspěšně zapomenout, nejspíš jsme se ve fyzice učili, že vše ve vesmíru vibruje. Každý atom má specifický vibrační pohyb. Pokračovať v čítaní článku “Energetický systém těla”

Aktivačné cvičenia na čakry

Kundalini je časťou božskej  energia tvorenia, ktorá sa nachádza v každom z nás. Prebúdzajúcou sa silou postupne vystupuje vyššie , aktivuje  naše čakry a privádza telo do harmónie…prebúdza naše zmyslové vnímanie.  Nachádza sa v spodnej časti chrbtice, odkiaľ sa posúva čakrovými kanálmi smerom hore. Môžeme  ju aktivovať cvičeniami, ale aj meditáciou a vnímaním toku energie. Začala som cvičiť  kundalini jogu a natrafila som aj na tieto aktivačné cvičenia. Sú síce v Ruštine, ale dajú sa zapnúť titulky. Ten , kto nikdy jogu neskúsil, vrelo odporúčam, lebo pomáha ponaťahovať šľachy, uviesť telo do harmónie a vnáša pokoj do vnútra tela aj mysle.  Pokračovať v čítaní článku “Aktivačné cvičenia na čakry”

Zdravotní problémy týkající se sedmého emočního centra

SEDMÉ EMOČNÍ CENTRUM – CHRONICKÉ A DEGENERATIVNÍ PORUCHY A ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ NEMOCI

043Sedmé emoční centrum se od ostatních center poněkud liší, neboť onemocnění, která spadají do tohoto centra, jsou často ta, jež vzniknou v rámci jiných emočních center, ale vyvinou se až do extrému. Například onemocnění prsou spadají do čtvrtého emočního centra, avšak rakovina prsu, která může ohrožovat život, spadá jak do čtvrtého, tak do sedmého emočního centra. A to platí pro všechna onemocnění, z nichž se stanou onemocnění chronická nebo onemocnění ohrožující život – je tedy zahrnuta ta nejširší škála onemocnění od nadváhy po nemoci imunitního systému.

Uzdravení nemocí v rámci sedmého emočního centra závisí na tom, zda je člověk schopen překonat celoživotní pocity beznaděje a zoufalství. Závisí na tom, zda je člověk schopen najít smysl života a zároveň spojení s duchovnem. Pokud jste přesvědčení o tom, že jste bezmocní nebo jste ztratili spojení s něčím větším, než jste vy sami – ať je to Bůh, nebo nějaká jiná vyšší síla – můžete mít problém v rámci sedmého emočního centra. Choroby, které přímo ohrožují život nebo které se vyvíjejí degenerativně, mohou být signálem vašeho těla, které vám chce říci, že nastal čas přehodnotit smysl svého života, oprostit se od hněvu a zášti, které v sobě nosíte, a navázat spojení s vyšší mocí. Pro zdravý život je nezbytné uvědomit si, že váš život je řízen jak prozřetelností, tak vámi samými.

K negativním myšlenkám a chování spojenému s chronickými a degenerativními nemocemi a rakovinou patří strach, obavy, pocit beznaděje a pocit, že nejste dost dobří. Uvědomit si, jaké myšlenky a chování stojí za vaší nemocí nebo vašimi zhoršujícími se příznaky, neznamená uvalit na sebe za něco vinu. Vy sami jste si tuto nemoc nezpůsobili. K rozvoji každé nemoci dochází kvůli několika faktorům, jako je strava, prostředí a genetika. Každá nemoc však může být těžší, nebo se může naopak zlepšit v závislosti na vašich emocích. Cílem je tedy změnit svoje myšlenky a chování tak, aby vedly ke zdraví, a to pomocí každodenního praktikování Louisiných typů afirmací. To vám pomůže spojit vaši pozemskou mysl s vyšší mocí a uzdravit vás.

AFIRMACE A VĚDA V RÁMCI SEDMÉHO EMOČNÍHO CENTRA

Co se týče sedmého emočního centra, Louisina teorie afirmací se zabývá emocemi spojenými s chorobami ohrožujícími život, jako je rakovina, amyotrofická laterální skleróza (ALS, známější jako Lou Gehringova choroba) a další degenerativní poruchy. Louise považuje tyto choroby za příznak stagnace – ať se jedná o práci, manželství nebo život všeobecně. Myšlenkové pochody v rámci sedmého emočního centra spojené s rakovinou, chronickými onemocněními nebo degenerativními poruchami mají často co do činění s pocity odmítání úspěchu a celkově neochotou věřit tomu, že za něco stojíte.

Co nám tedy věda může říci o spojitosti mezi myslí a tělem a život ohrožujícími chorobami v rámci sedmého emočního centra?

Je dokázáno, že historicky existuje jistý typ emocí, který doprovází osoby s chronickými onemocněními nebo chorobami ohrožujícími život. Tak například studie ukazují, že lidé s degenerativními nemocemi se často potýkají s depresemi, pocity beznaděje a úzkosti spojenými se ztrátou někoho nebo něčeho blízkého v jejich životě, něčeho, co dávalo jejich životu smysl. Zatímco tyto emoce mohou zvyšovat riziko chronických onemocnění všeobecně, jedna studie ukázala, že tyto pocity jsou přímo spojeny s roztroušenou sklerózou. Ztráta vztahu smrtí partnera nebo kvůli nevěře partnera – to vše může prokazatelně uspíšit vývoj roztroušené sklerózy.

Smrt milované osoby nebo jiná velká ztráta vede často k tomu, že si pak člověk najednou položí otázku, co je nadále smyslem jeho života. Jiná studie nicméně ukázala, že lidé, kteří nebyli schopni nalézt tento další smysl života – nezískali oporu například v novém vztahu, nenašli si koníčka nebo naplňující práci – poté, co se dozvěděli, že mají roztroušenou sklerózu, na tom byli hůře.

Studie rovněž ukázaly, že rychlost vývoje onemocnění nebo dokonce ústup neurodegenerativních onemocnění, jako je ALS, může být ovlivněna tím, jak jsme schopni zvládat stres a v těžkých životních situacích umět nalézt něco, co dá životu nový smysl. Významná studie Evelyn McDonaldové zabývající se ALS ukázala, že lidé, kteří měli opravdový smysl života, věřili, že mohou změnit svůj život a psychologicky na tom byli velmi dobře, žili po stanovení diagnózy v průměru čtyři roky, zatímco ti, kteří toto postrádali, žili pouze jeden rok. Tato studie, publikovaná v časopise Archives of Neurology, vzbudila v oboru medicíny takový ohlas, že se díky ní změnil náhled na diagnostikování a kategorizaci ALS. Předtím, než byla tato studie publikována, nebyla pacientům s ALS dávána příliš velká šance. Očividně je tedy možné pracovat na zdraví svého těla a změnit svůj život, i když čelíme smrtelnému degenerativnímu onemocnění.

Lidé, které “skolí” chronická nebo život ohrožující nemoc, jako je roztroušená skleróza, ALS nebo rakovina, trpí často velkou depresí nebo jsou chronicky úzkostní a pociťují zlost na nějaké trauma v minulosti, které je stále trápí, ať se jedná o těžký rozvod, smrt dítěte nebo nějakou jinou životní tragédii. A je zřejmé, že efektivní řešení těchto emocí, ať jde o úzkost, smutek nebo frustraci, může výrazně dopomoci k uspokojivým výsledkům, a to i v průběhu léčení rakoviny. Jedna studie zabývající se muži před a po operaci rakoviny prostaty ukázala jasný rozdíl mezi skupinou, která podstoupila jen podpůrnou terapii a mezi skupinou, která praktikovala všechny techniky řízené představivostí a redukce stresu. Členové druhé skupiny vykázali lepší parametry, co se týče imunitního systému, a po operaci se zotavili rychleji. To dokazuje, že pokud jsme schopni pojmenovat a řešit svůj stres, změnit negativní myšlenkové pochody pomocí afirmací, řízené představivosti nebo jiných prostředků a využít všech možných lékařských prostředků, je možné se uzdravit a žít plnohodnotným životem, který pro nás má smysl.

CHRONICKÉ A DEGENERATIVNÍ PORUCHY
Lidé, kteří jsou náchylní k chronickým a degenerativním onemocněním, jako je fibromyalgie, lymská borelióza nebo ALS, jsou jedinci, kteří se neustále pokoušejí mít svůj osud pod kontrolou. Často mají před sebou řadu životních cílů – mít úspěšnou kariéru, vydělat hodně peněz, zhubnout nebo vytvořit si ideální rodinný život – a těmto cílům vše podřizují. Nicméně je pravděpodobné, že nepočítají s možností zásahu prozřetelnosti. Bohužel je to tak, že pokud život žijete přesně podle svých plánů – a není dovoleno se od nich odchýlit – vesmír vám nejspíš připraví nějaké nečekané překvapení. Abychom byli schopni překonat ten tíživý pocit bezmoci, který se často dostavuje ve chvíli, kdy přijde nějaká taková nečekaná událost, je důležité, abychom si vypěstovali zdravou rovnováhu mezi tím, co chceme v životě dokázat, s vědomím, že nám prozřetelnost může nachystat něco nečekaného.

Louise je přesvědčena, že základní příčinou nerovnováhy mezi záležitostmi osobními a duchovními je naprosté odmítání změnit zavedený způsob myšlení; neschopnost oprostit se od starých bolestných zážitků, zášti, myšlenkových pochodů a přesvědčení; a neschopnost věřit v sebe sama.

Chronická onemocnění všeobecně jsou spojena s odmítáním se změnit, a to ze strachu z budoucnosti. Schopnost změnit se navzdory strachu vám pomohou získat afirmace: “Jsem ochoten se změnit a růst. Vytvářím nyní bezpečnou a novou budoucnost.”

Vezmeme-li si některá degenerativní onemocnění, můžeme pozorovat podobné pocity strachu. Lidé s ALS jsou často velmi schopní, v nitru jsou však přesvědčeni o tom, že jsou vlastně k ničemu a všechny tak jen podvádějí. A žijí s neustálým pocitem strachu, že “na to někdo přijde”. Jsou hluboce přesvědčeni o tom, že nejsou dost dobří, a čím větší mají úspěch, tím přísnější jsou sami na sebe. Uvědomte si, jak schopní a talentovaní jste, pomocí afirmací: “Já vím, že jsem člověk, který za něco stojí. Je v pořádku, abych měl úspěchy. Život mě miluje.”

AIDS je rovněž spojováno s podobnými myšlenkovými pochody, jako je pocit bezbrannosti, bezmoci a samoty. S těmito pocity můžete bojovat pomocí afirmaci: “Jsem součástí celého vesmíru. Jsem důležitý a milovaný samotným Životem. Mám dost sil a schopností. Mám rád sám sebe právě takového, jaký jsem.” Pokud jste se dozvěděli, že je vaše nemoc nevyléčitelná, dodat si naděje lze pomocí afirmací: “Zázraky se dějí každý den. Ponořím se do sebe, zbavím se té příčiny, která to celé způsobila a přijmu onu zázračnou moc Prozřetelnosti. A věřím, že se vše v dobré obrátí!”

Změna myšlenkových pochodů je pro úspěšné léčení nemocí v rámci sedmého emočního centra tím nejvýznamnějším faktorem. Jakmile začnete přecházet z negativních myšlenek k vytváření těch pozitivních, je rovněž důležité zamyslet se nad svým vztahem k mystickému světu a uvědomit si, že smysl lidského života není něco, co se bude dít dle vašeho přesně stanoveného plánu. Váš stav, který podstatně změnil váš život, vám, pokud se tomu nebudete bránit, může pomoci zamyslet se nad tím, co je skutečně smyslem vašeho života. A nevolejte na pomoc pouze svoji logiku. Přijměte tu skutečnost, že rádcem ve vašem úsilí se může stát i vyšší síla, a zkuste začít vnímat moudrost, která je s ní neodmyslitelně spjata. Začnete-li věřit vyšší síle, která stojí nad vámi, budete se moci zbavit strachu a bezmoci, které se dostavují, když máte pocit, že váš život je vzhůru nohama.

ONEMOCNĚNÍ OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT
Lidé náchylní k nemocem ohrožujícím život se často po velmi dlouhou dobu cítili v životě bezmocní – a to dlouhou dobu předtím, než skutečně onemocněli. Věří tomu, že vše, co se v jejich životě stane, je hříčkou osudu. Jsou bezmocní a neschopní svůj život zlepšit, a tak čekají a čekají a doufají, že se to nějak v dobré obrátí. Ale nestane se tak.

Léčba onemocnění ohrožujícího život se liší od každého případu; můžeme však sledovat řetězce podobných typů chování a myšlenkových pochodů, které mohou vývoj nemoci podporovat. Poté, co je společně s lékařem nastavena adekvátní léčba, je důležité do vašeho léčebného plánu zahrnout i používání intuice a afirmací. A vzhledem k tomu, že choroby ohrožující život mají původ ve špatném zdravotním stavu orgánů jiného emočního centra, je třeba změnit myšlenkové pochody spojené s oběma centry. Např. pacientka s rakovinou prsu má tendenci starat se o ostatní, ale zároveň v sobě nést hlubokou bolest a dlouhodobou zášť. Oprostit se od těchto myšlenek pomohou afirmace určené pro onemocnění prsou (“Také na mně záleží. To, jak se cítím já sama, hraje také roli. Nyní o sebe pečuji s láskou a radostí. Rozumím tomu, že ostatní mají právo dělat si, co sami uznají za vhodné. Jsme všichni v bezpečí a svobodní.”) a afirmace určené pro onemocnění rakovinou (“S radostí odpustím minulosti a oprostím se od ní. Chci, aby můj svět byl naplněn radostí. Mám rád sám sebe takového, jaký jsem.”)

Co se týká způsobů chování, které mohou mít vliv na vývoj vaší nemoci, je třeba získat adekvátní kontrolu nad svým životem. Je důležité, abyste si uvědomili, že i když se váš život řízen prozřetelností, neznamená to, že řídí naprosto vše. Je nutné, abyste určité záležitosti vzali do svých otěží. A můžete tak spoluvytvářet svůj svět.

Onemocnění sedmého emočního centra patří mezi ta nejtěžší, co se týká fyzické a psychické stránky. Pokud jste onemocněli chronickou, degenerativní nebo život ohrožující nemocí, budete muset čelit mnoha situacím, kterým jste doposud vystaveni nebyli. Možná se budete zabývat otázkou smrtelnosti člověka a budete se ptát: “Co je smyslem mého života?” nebo “Jak mohu niterně přijmout moc vyšší síly?” Jak se vypořádáte s těmito nelehkými otázkami, bude mít přímý vliv na délku vašeho dalšího života a na váš zdravotní stav a vaše emoce.

Dosáhnout zdraví a udržet si ho v rámci sedmého emočního centra lze tak, že budete hledat smysl vašeho života, posílíte svoji víru a budete usilovat o to, abyste se neustále učili něčemu novému a změnili se. Jestliže negativní myšlenka spojená s chronickými a degenerativními onemocněními, jako například rakovina, zní: “Proč zrovna já?”, pak afirmace jsou následující: “Jsem spojen s vesmírem, bojuji s emocionálními konflikty a nacházím pokojná rozřešení. Naslouchám své intuici a zároveň se pokouším vnímat moudrost vyšší moci.”
Přežil jsem a žiji dál. Vše je tak, jak má být.

Louise L. Hay,  Dr. Mona Lisa Schulz: Vše je tak, jak má být
ISBN 978-80-7349-350-9

 

Zdravotní problémy týkající se šestého emočního centra

ŠESTÉ EMOČNÍ CENTRUM – MOZEK, OČI A UŠI

pŠesté emoční centrum zahrnuje mozek, oči a uši. A zdraví tohoto centra závisí na tom, jak dobře dokážete vnímat informace z obou sfér – té pozemské i té mystické – a jak dokážete tyto informace využívat ve svém životě. Závisí na tom, jak flexibilní je vaše myšlení a do jaké míry dokážete využít názory ostatních, které jsou jiné než ty vaše.

Aby byly orgány vašeho šestého emočního centra zdravé, je třeba, abyste byli schopní přizpůsobit se situaci a uměli si na jedné straně stát pevně za svým a na druhé umět bez problémů vnímat a analyzovat názory ostatních. Tato rovnováha napomůže k tomu, že budete sbírat cenné zkušenosti a budete se umět přizpůsobovat a začnete se zaměřovat na to, co se děje před vámi, a ne na to, co je již dávno za vámi.

Zdravotní probémy týkající se šestého emočního centra zahrnují onemocnění mozku, očí a uší a také širší spektrum poruch učení a vývojových poruch člověka. Stejně jako v případě ostatních emočních center, zabýváme-li se nějakou částí těla, je její onemocnění často způsobeno jistým typem myšlenek a chování. U širšího spektra problémů však myšlenky a chování nejsou příčinou; jsou jen faktorem, který má neblahý účinek na jisté tendence, jako je ADHD nebo dyslexie. Podrobně o této problematice pohovoříme později, kdy se budeme zabývat jednotlivými částmi těla.

Lidé, kteří trpí zdravotními problémy orgánů šestého emočního centra, nemají vyváženou schopnost vnímat svět a zároveň se od něj učit. Někteří z nich se drží při zemi a nejsou nijak spojeni s vyššími sférami a někteří se zase neustále vznášejí v jiných sférách. Naleznete-li rovnováhu mezi těmito dvěma světy ve chvíli, kdy jste v životě tu dole a tu zase nahoře, můžete se těšit zdraví orgánů šestého emočního centra.

AFIRMACE A VĚDA V RÁMCI ŠESTÉHO EMOČNÍHO CENTRA

Podle teorie afirmací Louise Hay je zdravý stav orgánů šestého emočního centra – mozkem, očí a uší – závislý na schopnosti vnímat informace, pružně myslet a logickou argumentací se dostat z různých situací.

Mozek pracuje jako počítač, který shromažďuje informace, zpracovává je a poté provede příslušnou funkci. Informace z celého těla putují do mozku a zase z mozku do těla; funkce mozku však mohou být různě ovlivňovány emocionálními aspekty, jako je pocit strachu, zlosti a nepružnost v rozhodování. Například osobu trpící Parkinsonovou nemocí může ovládat strach a nezvladatelná touha mít všechno a všechny pod svojí kontrolou.

Oči a uši jsou přijímači, díky kterým dostáváme informace o vnějším světě, a dobrý zdravotní stav v této oblasti závisí na tom, jestli je pro nás informace, kterou slyšíme, příjemná či nepříjemná. Například problémy s očima způsobuje strach nebo zlost ohledně situace, ve které se zrovna nacházíte. Děti, které mají problémy s očima, se snaží vyhnout tomu, aby se musely dívat na to, co se děje v jejich rodinách, zatímco starší lidé, které postihl šedý zákal, se bojí toho, co přinese budoucnost.

Podívejme se tedy, co nám říká věda o vztahu mentální a tělesné stránky a problémů s orgány šestého emočního centra.

Bylo napsáno hodně literatury o tom, že osobnostní rysy mohou některé lidi činit náchylným k Meniérově chorobě nebo jiným onemocněním uší. Náchylní jsou obzvláště lidé s osobností typu A. Bylo prokázáno, že lidé s osobností typu A poslouchají jen okolo dvaceti procent toho, co je jim sdělováno během konverzace v rámci vztahu. Navenek sice pacienti s Meniérovou chorobou vypadají rozvážně, mají však sklony k tomu, že mají celoživotní problém s vnějším světem – zažívají pocity úzkosti, fóbie, deprese a ztráty kontroly. V zásadě lidé s touto nemocí nejsou schopní zvládnout tu nejistotu spojenou s jakoukoliv změnou.

Poruchy funkce očí, jako je blepharitida (ječné zrno), suché oči a glaukom, jsou již po staletí, počínaje tradiční čínskou medicínou, spojovány s pocity frustrace, zlosti a podrážděnosti. Je zajímavé, že vědecké studie se v současnosti zaměřují i na psychologické aspekty poruch funkce očí. Jedna studie říká, že lidé trpící bolestmi očí vědomě potlačovali pocity, které by podle nich byly příliš bolestné a které by nebyli schopni zpracovat.

Lidé s Parkinsonovou nemocí mají tendence celý život zažívat pocity deprese, strachu, úzkosti a mají sklony kontrolovat jak svoje emoce, tak prostředí, ve kterém se nacházejí. Vědecké studie podotýkají, že tito pacienti se mohli narodit s nízkou hladinou dopaminu, což bylo důvodem vývoje osobnosti, která se vyhýbá rizikům a změnám. Lidé s Parkinsonovou nemocí bývají stoičtí a ctí právo a pořádek. Jsou to důvěryhodní občané, jsou pilní a jsou členy mnoha různých organizací. Většinou mají nějakou funkci nebo zodpovědnost.

Nyní jsme seznámeni s vědeckým názorem, co se týče onemocnění v této oblasti. Co je tedy třeba udělat pro to, abychom uzdravili orgány šestého emočního centra?

MOZEK

Lidé trpící problémy spojenými s mozkem, jako jsou migrény, bolest dutin hlavy, nespavost, záchvaty, výpadky paměti, mozkové příhody, roztroušená skleróza, Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc, žijí život, kdy stojí nohama pevně na zemi. Chtějí být dobří v činnostech, ve kterých je používána jak pravá hemisféra mozku, která je spíše kreativní, tak levá hemisféra, která je logicky lineární. Tito lidé chtějí být zruční v mnoha aspektech života, počínaje geometrií po historii a konče hudbou. Takový způsob života dlouhodobě vede ke krizi, která je nutí najednou vidět svět z jiného pohledu. S poruchou mozku se již nemohou spoléhat na schopnosti učení, které vždy využívali, a musí se přiklonit k víře – informacím, které jim poskytne vyšší moc.

Trpíte-li některými výše vyjmenovanými poruchami mozku, navštivte nejprve lékaře, neboť existují účinné léky a terapie. Moderní medicína a alternativní léky však nevyřeší vše. Jakmile máte akutní symptomy pod kontrolou, učiňte další krok k dosažení zdraví. Vaše zdraví v dlouhodobém horizontu závisí na tom, zda změníte negativní myšlenky a chování, které ovlivňují funkce vašeho mozku a způsobují onemocnění – a v některých případech velmi závažná onemocnění. Osvojení si nových způsobů, jak vnímat svět očima víry, může snížit riziko rozvinutí mozkových poruch a také zmírnit symptomy, ke kterým již došlo. Mnoho lidí, kterým byla diagnostikována mozková porucha, zažívá silný pocit strachu a úzkosti. Afirmace jsou tedy důležité, neboť pomáhají oprostit mozek od těchto myšlenkových pochodů, které jen podporují vaši nemoc, a přináší vám víru v celý vesmír. V každém případě slouží jako další účinný prostředek k dosažení zdraví.

Aby bylo možno osvojit si zdravější způsob myšlení, které nutné pro uzdravení onemocnění mozku v rámci šestého emočního centra, je třeba začlenit do svého života i otázky duchovna, a nemyslíme nutně náboženství. Máme spíše na mysli spojení sama sebe s něčím větším, než jsme my sami. A tohoto není možné dosáhnout studiem nebo logikou; ale meditací a modlitbami. Je důležité, abyste si uvědomili, že tu existuje neuchopitelná síla, která prostupuje a spojuje vše – včetně vás.

PORUCHY UČENÍ A VÝVOJOVÉ PORUCHY

Co se týče poruch učení – dyslexie, ADHD, Aspergerův syndrom apod. -, zjišťujeme, že tito lidé se učí a pracují v prostředí, které poruchy učení jen podporuje. Jsou neúspěšní ve škole a v práci, osvojí si nezdravé myšlenkové pochody a začnou věřit tomu, že jsou hloupí, líní a že nemohou uspět. Mnoho problémů, s nimiž se setkávají, pochází z toho, že jsou založeny pouze a výlučně na jedné stránce mysli – na pravé, nebo na druhé straně pouze na levé hemisféře. A každý z těchto myšlenkových přístupů má svoje výhody a nevýhody. Například lidé, kteří používají pravou hemisféru, jsou často schopni vnímat situaci z širšího hlediska a možná ji vidět z nového a zajímavého úhlu, je však pro ně těžké vypořádat se s detaily společnosti postavené na striktní hierarchii. Lidé, kteří používají levou hemisféru, se často skvěle orientují v záležitostech, jako je matematika a věda, nedokážou se však vyrovnat s emocionální stránkou života. Tento stav není způsoben tím, že je jedna hemisféra významnější než ta druhá – je spíš způsoben tím, že člověk extrémně tíhne jen k jedné a není schopen napojit se na tu druhou.

Jako člověk, který využívá téměř výlučně jednu mozkovou hemisféru, budete možná potřebovat pocit svobody jít si za věcmi, které vás opravdu zajímají. Nečekané změny, pravidla, úkoly a požadavky vás mohou zaskočit. Porucha učení však neznamená, že v životě budete neustále s něčím bojovat a že budete nešťastní. Lidé s poruchami pozornosti a dalšími poruchami učení a vývojovými poruchami, kteří podstoupí fyzickou a psychickou reorganizaci, budou ohromeni tím, kolik energie vlastně věnovali tomu, že byli roztržití a roztěkaní. Pokud si osvojíte pár nových zvyků, pomocí kterých dokážete splnit svoje závazky, zjistíte, že máte čas pěstovat svoji úžasnou kreativitu. Je možné vnímat realitu v širším slova smyslu a zároveň se věnovat detailům. Záleží pouze na tom, zda změníte svůj způsob myšlení a chování. Snažte se najít rovnováhu mezi rozvíjením svého kreativního myšlení a setrváváním nohama pevně na zemi. Jste schopnými a silnými lidmi. Stále si to připomínejte afirmacemi:“Hybatelem svého mozku jsem pouze já sám. Miluji sám sebe právě takového, jaký jsem. Jsem dost dobrý TAKOVÝ, JAKÝ JSEM. Vše je tak, jak má být.”

OČI A UŠI

Lidé, kteří mívají problémy s očima a ušima, se často věnují duchovnímu rozjímání, modlitbám a mysticismu. Pokud se však většinu času pohybujete v duchovních sférách, ztrácíte pojem o pozemských záležitostech, jako je popkultura, politika nebo jiná témata, která zajímají většinu lidí. Následkem toho se často stává, že se izolujete od svých přátel, partnerů nebo kolegů.

Onemocnění očí a uší jsou způsobena myšlenkovými pochody a chováním, které snižují vaši schopnost vidět a slyšet to, co je vám ukazováno a nebo řečeno. Je tedy důležité tyto myšlenkové pochody a chování změnit. Louise Nabízí několik typů afirmací, které napomohou potlačovat pocity strachu a úzkosti spojované s onemocněním očí a uší. Tak například problémy s očima jsou všeobecně spojovány s tím, že se vám nelíbí to, co v životě vidíte. Bojovat s tímto pocitem lze za pomoci afirmace: “Dívám se svět s láskou a radostí.” Uši slouží k poslouchání a naslouchání, takže ztráta nebo porucha sluchu je spojena s neschopností poslouchat či naslouchat  – nebo otevřít svou mysl – vnějšímu světu. Onemocnění uší je také spojeno s nedostatkem důvěry. Vhodné afirmace všeobecně jsou: “Učím se důvěřovat svému vyššímu já. Přestanu se zabývat všemi myšlenkami, které jdou proti hlasu lásky. S láskou naslouchám svému vnitřnímu hlasu.” Všechny bolesti ucha souvisejí s tím, že nechcete naslouchat, což je spojeno s pocitem zlosti a vzpomínkami například na to, jak se rodiče hádají. Zbavte se zlosti a zmatku ve vaší mysli pomocí myšlenky: “Jsem obklopen harmonií. S láskou naslouchám všemu příjemnému a dobrému. Jsem středobodem lásky.”

Změny chování provádíte proto, abyste začali stát pevněji na zemi. Musíte se oprostit od života, který je výlučně ovlivněn duchovnem, a na to je třeba skutečného úsilí. Pohlédněte tedy na svět okolo sebe, zjistěte, jaké záležitosti se vám samotným zdají být povrchní, a zkuste se jim věnovat. Buďte na sebe tvrdí; vy to zvládnete. Povrchní záležitosti mají svoje výhody. Netvrdím, že máte úplně opustit sféru duchovna, začněte se však věnovat něčemu, co vám umožní pěstovat vztahy s lidmi okolo vás. Dívejte se na televizi. Kupte si bestseller a přečtěte si ho. Poslouchejte rádio. Začněte se více zajímat o záležitosti, které se aktuálně dějí ve světě. Rovněž se musíte vyvarovat toho, abyste se začali lidí stranit. A konečně, vyzkoušejte činnosti, kde si budete uvědomovat své tělo. Běžte na masáž, do fitness centra nebo tancovat. Díky fyzické aktivitě budete ve spojení se svým tělem a budete stát nohama na zemi.

Mozek, zrakové schopnosti a schopnost řešit problémy jsou u každého člověka jedinečné. Neodsuzujte svoje jedinečné vlohy, naopak využijte vaši schopnost vnímat situace z různých pohledů a rozšiřujte si svoje znalosti. Naučte se důvěřovat, věnujte se meditaci, modlitbám, zároveň však logice, systému a kreativitě pozemského světa.

K dosažení větší vnímavosti slouží Louisiny afirmace pro šesté emoční centrum: “Jestliže bude moje kreativita, intelekt a spiritualita v rovnováze s disciplínou a flexibilitou, vždy se mi podaří uspět.”

Vaše mysl a srdce jsou otevřené. Vše je tak, jak má být.

Louise L. Hay,  Dr. Mona Lisa Schulz: Vše je tak, jak má být
ISBN 978-80-7349-350-9

 

Zdravotní problémy týkající se pátého emočního centra

PÁTÉ EMOČNÍ CENTRUM – ÚSTA, KRK A ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

1307558889.372-32f61203c76b4d4Zdraví orgánů pátého emočního centra závisí v zásadě na tom, jak umíte v životě komunikovat. Jestliže máte potíže s komunikací – ať už se jedná o to, že nedostatečně nasloucháte ostatním, nebo o to, že se sami nedokážete efektivně vyjádřit – máte pravděpodobně zdravotní potíže v oblasti úst, krku a štítné žlázy. Klíč ke zdraví orgánů pátého emočního centra spočívá v tom, že se naučíte adekvátně komunikovat v rámci každodenních vztahů s lidmi.

Mějte na paměti, že komunikace funguje oboustranně. Je třeba hovořit a rovněž naslouchat. Efektivní komunikace spočívá v tom, že nasloucháte a jiní zase naslouchají vám. Musíte být schopní vyjádřit svůj názor a zároveň vnímat komentáře a názory ostatních, abyste na ně mohli adekvátně reagovat.

Jakou část těla špatné komunikační dovednosti zasáhnou, závisí na tom, jaké myšlenkové pochody a chování jsou příčinou problému. Existují tři komunikační problémy, které jsou často příčinou onemocnění orgánů tohoto emočního centra. Onemocněním v ústech – jako onemocnění zubů, čelisti nebo dásní – často trpí lidé, kteří nedovedou komunikovat a vyrovnávat se s pocitem osobního zklamání. Onemocněním krku trpí často ti, kteří – i když mají jinak skvělé komunikační schopnosti – jsou frustrovaní, když nejsou schopni mít situaci pod kontrolou. A konečně, lidé s onemocněním štítné žlázy mají většinou výbornou intuici, nejsou však schopni vyslovit to, co vidí, neboť jim v tom často brání nutkání udržet vše v klidu a zařídit to tak, aby lidé byli spokojení. Každému tomuto aspektu se budeme věnovat později, až se budeme v této kapitole zabývat jednotlivými tělesnými orgány. Jedno však mějte na paměti: pokud se u vás vyskytlo onemocnění štítné žlázy, čelisti, krku a úst, vaše tělo vám tím říká, že je třeba vaše komunikační dovednosti podrobit důkladné analýze.

AFIRMACE A VĚDA V RÁMCI PÁTÉHO EMOČNÍHO CENTRA

Dle teorie Louise Hay zdravý stav krku, čelistí, štítné žlázy a úst závisí na tom, zda je člověk schopen se vyjadřovat. Konkrétně problémy s hrdlem jsou spojeny s neschopností hlasitě se ozvat a pocitem potlačované kreativity, zatímco peritonsilární abces (vznik hnisavé kapsy v okolí mandle) je spojen s hlubokým přesvědčením, že se nedokážete sami hájit a požádat o to, co potřebujete. Máte-li “bouli v hrdle”, máte strach z toho, projevit se vůči ostatním.

Posuneme-li se dále ke krku, problémy s krční páteří jsou spojeny s tím, že neradi měníte svoje názory a máte uzavřenou mysl. Odmítání přijmout něčí názor může rovněž způsobit ztuhlost krku a další problémy s krční páteří.

Dle teorie afirmací dochází k poruchám funkce štítné žlázy tehdy, když je dotyčný ponižován a nemůže dělat to, co by chtěl. Jestliže nedokážete prosadit svou vůli, vystavujete se možnému onemocnění hypotyreózou. Lidé, kteří mají pocit, jako by se dusili, jsou vystaveni zvýšenému riziku onemocnění touto chorobou.

Co nám tedy říká věda o vztahu mentální a tělesné schránky a problémů s orgány pátého emočního centra, jako je krk, štítná žláza a ústa?

Štítná žláza je jednou z největších endokrinních žláz v těle a jako regulační orgán reaguje na všechny hormony v těle – a její funkce je nesmírně ovlivněná vaší schopností komunikovat.

Ženy mají mnohem větší predispozice k onemocnění štítné žlázy než muži – a to obzvláště v období menopauzy. Studie hledající odpovědi na tuto otázku často poukazují na rozdílnosti v biologických aspektech obou pohlaví. Vzhledem k tomu, že se problémy se štítnou žlázou objevují poprvé v období puberty – kdy je naše tělo zaplavováno novými a novými vlnami testosteronu, estrogenu a progesteronu – a dále v období, kdy je jejich hladina v ženském těle nejnižší, vědci došli k tomu, že hormonální výkyvy působí na funkci štítné žlázy.

Hormonální výkyvy však nejsou hlavní a jedinou příčinou rozdílných potíží se štítnou žlázou u mužů a žen. Všeobecně vzato mají muži vyšší hladinu testosteronu, čímž jsou zřejmě biologicky a sociologicky vybaveni větší schopností asertivity, obzvláště pokud jde o komunikaci. Asertivita a neschopnost verbálně prosazovat svoje názory zvyšuje pravděpodobnost onemocnění štítné žlázy. Než se ženy dostanou do fáze menopauzy, mají v těle větší hladinu estrogenu a progesteronu. Ve hře jsou však i jiné faktory. Tyto hormonální hladiny spojené s uspořádáním mozku, ve kterém se emoce neustále míchají s jazykem, vedou k časté sebereflexi. Ženy, které ještě nevstoupily do menopauzy, mají tendenci být při komunikaci méně agresivní a impulzivní, což znamená, že raději neřeknou, co si opravdu myslí, aby zachovaly harmonické vztahy a atmosféru v rodině. Tento styl komunikace většinou napjatou situaci zažehná, ne vždy však řeší osobní potřeby samotné ženy, což může v mládí vést k problémům se štítnou žlázou.

Komunikační styl žen – a procento výskytu onemocnění štítné žlázy – se poté, co žena prošla obdobím menopauzy, značně změní. Ve skutečnosti je počet žen po menopauze, které trpí onemocněním štítné žlázy, vyšší než počet mužů nebo žen mladších. Jakmile ženy vstoupí do období menopauzy, procento estrogenu, progesteronu a testosteronu se mění tak, že hladina prvních dvou klesá a hladina třetího stoupá. V tomto období začínají být ženy více impulzivní a méně přemýšlivé a tento nový komunikační styl jim často působí problémy ve vztazích a v rodině. Ženy mají najednou po menopauze biologické predispozice k tomu, aby se více prosazovaly činy a slovy. Ať se jedná o neschopnost vyjádřit to, co potřebujete, nebo o tendenci vyjadřovat svoje přání neefektivně, tato neschopnost adekvátně komunikovat vede všeobecně k problémům se štítnou žlázou. Pokud se neumíte efektivně prosazovat, jste zoufalí a máte pocit, že se dusíte, nebo se neustále dohadujete, zvyšujete tak riziko onemocnění štítné žlázy.

Jiné studie zase hovoří o tom, že k onemocněním štítné žlázy je náchylný člověk, který je submisivní a neumí se obhájit. Konkrétně jde o jedince, kteří v minulosti zažili nějaké trauma, a ve vztazích, které poté následovaly, měli problém prosadit se jako partner. Minulá zkušenost z nich učinila submisivní osobnost, poddajného člověka, který neumí prosadit vlastní názory. Ve svém vlastním životě “nemají slovo” a postrádají hnací sílu, která by je dovedla k nezávislosti a samostatnosti.

Bolest krku, artritida a ztuhlost je často problémem těch, kteří mají velmi dobré komunikační dovednosti – umějí naslouchat i vyjádřit se. Snaží se vždy situaci vnímat z obou stran a často onemocní v momentě, kdy jejich schopnost vyjádřit se jasně, selže. Jestliže nelze nějakou hádku vyřešit verbálně nebo když dojde v jejich životě k nějakému problému a oni nad ním nemají kontrolu, jsou často popudliví a tvrdohlaví, prosazují svůj názor a odmítají vzít v úvahu názory jiných. Frustrace spojená s tím, že došlo k selhání komunikace, jim často způsobí onemocnění krku. 

Louisina teorie afirmací říká, že zdraví krku a krční páteře závisí na tom, zda je člověk flexibilní a je schopen vnímat obě strany konverzace. Pokud je však vše naopak a člověk je neoblomný a tvrdohlavý, je to živná půda pro nemoc – v tomto případě ztuhlý nebo bolavý krk. Lidé s těmito problémy všeobecně nejsou tak zdatní v naslouchání, co se týče komunikace, protože se drží svých názorů a odmítají názory druhých. Jsou tvrdohlaví a umínění a neumí vnímat názory druhých a porozumět jim. Vhodné afirmace, které působí na tuto tvrdohlavost a umíněnost, jsou: “Nové názory a myšlenky vítám a důkladně je v sobě zpracovávám. S životem nebojuji.”

Jedním z řešení, které vede ke zdravému stavu vašeho krku, je uvědomit si, že v průběhu konverzace máte jistý blok. Máte úžasnou schopnost intuitivně naslouchat, porozumět a logicky argumentovat. Musíte však uznat, že je tu jistá hranice, kde vaše intelektuální argumentační schopnosti končí. Když se dostanete do konfliktu, který nemůžete vyřešit, nestůjte si stále jen na svém, neboť tím jen přidáváte polínko do ohně. Namísto toho si uvědomte, že na každou otázku může existovat mnoho odpovědí. Připusťte, že vy sami přispějete k řešení jen částečně, ne zcela. Uznáte-li, že něco zcela kontrolovat můžete a něco ne, a budete-li vědět, kdy z konfliktu vycouvat, i vaše orgány pátého emočního centra budou zdravější.

Naše postoje vůči druhým nám mohou způsobit tolik potíží. Tvrdohlavost, zatvrzelost a nutkání směrovat lidi někam proti jejich vůli, to vše může přispět k problémům s krkem.

Lidé, kteří mají problémy v oblasti úst – jako jsou zubní kazy, krvácení dásní nebo související onemocnění, jako je bolest čelistí nebo dysfunkce temporomandibulárního kloubu – mají problémy s mnoha aspekty komunikace. Tito lidé mají problémy, protože neřeší svoje negativní pocity pocházející z různých zklamání a nehovoří o nich.

Tam, kde se cítí dobře, budou hovořit, ne však o svých problémech ve svém intimním vztahu. Takové konverzace, kde by odhalili svoji duši, by je uváděla do rozpaků nebo by ranily jejich pýchu. Pokud se ocitnou v situaci, která je pro ně nepříjemná nebo která pro ně není příliš emocionálně zajímavá, většinou se stáhnou a nejraději by odešli. Všechna onemocnění úst jsou spojena s neschopností efektivně vyjadřovat niterné potřeby a zklamání.

Zdravý stav úst je spojen s komunikací, přijímáním nových názorů a myšlenek, a s výživou. Jestliže jste však na něco nebo na někoho rozzlobení, nemusí se vám dařit komunikovat. A protože býváte méně ochotní naslouchat názorům druhých nebo schopní činit rozhodnutí, když jste rozzlobení nebo rozmrzelí, mohou se vám začít kazit zuby. Zkuste s touto vaší neschopností rozhodovat se bojovat a těšit se silným a zdravým zubům pomocí afirmace: “Rozhoduji se na základě principů pravdy a uklidňuje mě myšlenka, že můj život jde tím správným směrem.”

Je důležité, abyste potlačili touhu stáhnout se do sebe. Stanovte si cíl spočívající v tom, že se skutečně budete s lidmi stýkat – tak, abyste mohli směrem k nim vyjadřovat vlastní pocity. Naučíte-li se ve vztazích vhodně používat svoje komunikační dovednosti, budou vaše ústa a čelisti zdravější.

Vy sami máte tu moc udržet si krk, štítnou žlázu a ústa v dobrém zdravotním stavu za pomoci léků, intuice a afirmací. Máte-li problémy s asertivitou – ať už jde o přílišnou agresivitu nebo naopak pasivitu – možná už se nějaké zdravotní problémy projevují. Pokud budete naslouchat svému tělu a poté změníte svoje myšlenkové pochody a chování, můžete se zároveň naučit zlepšit svoje komunikační schopnosti, vyléčit svoje tělo a změnit způsob, jakým vnímáte společenské vztahy.

Louise L. Hay,  Dr. Mona Lisa Schulz: Vše je tak, jak má být
ISBN 978-80-7349-350-9

 

Up ↑

%d bloggers like this: