Kategórie
cesta k sebe

Vek je len číslo…

Povznes své vědomí a uvědom si, že tvůj věk nemá hranic. Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost. Žiješ-li plně a slavně v každém přítomném okamžiku, jsi vždy tak mladý jako přítomnost. Stále se znovuzrozuješ v Duchu a v pravdě.

Kategórie
cesta k sebe

Všetko k nám prichádza v pravý čas

Vzdávej věčné díky za všechny Mé dobré a dokonalé dary, kterými tě zahrnuji. Věz, že vždy dostaneš včas všechno, čeho se ti nedostává. Znám všechny tvé potřeby ještě dříve, než o ně požádáš. Jsi správcem všeho, co jsem ti poskytl; proto dobře hospodař. Nikdy se nesnaž nic vlastnit, ale používej vše, co máš, s velikou […]

Kategórie
Život sám o sebe

Až dozreje čas…

Uvolni se a věz, že na všechno je čas. Každý má stejné množství času, ale záleží jen na tom, jak ho kdo využije. Užíváš svůj čas plně a raduješ se z něho každým okamžikem, nebo ho marníš tím, že nekladeš na první místo prvořadé věci? Přestaň být otrokem času. Proč si z něho naopak neuděláš […]

Kategórie
Energia

Čas je ilúzia psychiky…

Naučte se užívat čas v praktických situacích – můžeme to nazývat „chronologickým časem” -,ale jakmile vyřešíte daný problém, okamžitě se soustřeďte na přítomný okamžik. Pak nebude docházet k hromadění „psychologického času”, což je způsobeno vaším ztotožňováním se s minulostí a neustálým předjímáním budoucnosti. Chronologický čas se netýká jen plánování budoucích akcí. Zahrnuje také učení se z chyb […]

Kategórie
Duchovné učenie Energia

Čím opravdu jste?

Přítomný okamžik je neoddělitelný od toho, čím jste na nejhlubší úrovni. V životě je mnoho věcí, které jsou pro vás důležité, ale jen jediná je důležitá absolutně. Je pro vás důležité, zda jste v očích světa úspěšní nebo neúspěšní. Je pro vás důležité, jestli jste zdraví nebo nemocní, jestli jste vzdělaní nebo nevzdělaní. Je pro […]

Kategórie
Príbehy

Cena času…

Aby si si uvedomil cenu súrodenca, spýtaj sa niekoho, kto ho nemá. Aby si si uvedomil cenu 10. rokov, spýtaj sa práve rozvedeného manželského páru. Aby si si uvedomil cenu 4. rokov, spýtaj sa maturanta. Aby si si uvedomil cenu jedného roka, spýtaj sa študenta, ktorý prepadol pri ročníkovej skúške. Aby si si uvedomil cenu […]

Kategórie
Anjeli

Bezčasová prítomnosť…

BOŽSTVÍ JE BEZČASOVĚ PŘÍTOMNO VE VEŠKERÉM ČASE Tak jako se Božství nachází bezprostorově ve veškerém prostoru, tak je i bezčasově přítomno ve veškerém čase. Nic, co je vlastní přírodě, totiž nemůže být přisouzeno Božství, a prostor a čas náleží přírodě. Prostor v přírodě je měřitelný, a podobně je tomu s časem. Čas měříme pomocí dnů, týdnů, měsíců, […]