Vek je len číslo…

8 03 2014 - 1Povznes své vědomí a uvědom si, že tvůj věk nemá hranic. Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost. Žiješ-li plně a slavně v každém přítomném okamžiku, jsi vždy tak mladý jako přítomnost. Stále se znovuzrozuješ v Duchu a v pravdě.

Continue reading “Vek je len číslo…”

Reklamy

Všetko k nám prichádza v pravý čas

__by_mamabakasi-d3j5pdt
Vzdávej věčné díky za všechny Mé dobré a dokonalé dary, kterými tě zahrnuji. Věz, že vždy dostaneš včas všechno, čeho se ti nedostává. Znám všechny tvé potřeby ještě dříve, než o ně požádáš. Jsi správcem všeho, co jsem ti poskytl; proto dobře hospodař. Nikdy se nesnaž nic vlastnit, ale používej vše, co máš, s velikou moudrostí a pochopením. Přišel jsi na svět bez majetku a bez něho rovněž odejdeš.

Vše, co máš, jsi dostal ode Mne, abys to užíval, dokud budeš na světě. Raduj se a vzdávej za vše díky, ale nesnaž se na ničem lpět. Bohatě jsi byl obdarován, bohatě rozdávej všem kolem sebe. Poděl se o vše, co máš, a jen tak dosáhneš toho, abys byl stále více obdarováván. Budeš-li žít podle Mých zákonů, věz, že každá tvá potřeba bude zázračně uspokojena. E. Caddyová

Až dozreje čas…

67ww

Uvolni se a věz, že na všechno je čas. Každý má stejné množství času, ale záleží jen na tom, jak ho kdo využije. Užíváš svůj čas plně a raduješ se z něho každým okamžikem, nebo ho marníš tím, že nekladeš na první místo prvořadé věci? Přestaň být otrokem času. Proč si z něho naopak neuděláš služebníka? Potom nebude nikdy čas vládnout tobě, ale ty budeš vládnout jemu. Pochop, že můžeš dělat v určitém okamžiku pouze jedinou věc, proved’ji dokonale, a pak přejdi k další. Nikdy se nesnaž hledět moc daleko vpřed. V daném čase můžeš prožívat pouze jediný okamžik. Jestliže se snažíš plánovat příliš dopředu, můžeš být velmi zklamán, když věci nevycházejí tak, jak sis je naplánoval. Může nastat mnoho změn, a ty s nimi ve svých plánech nemůžeš počítat. Nejlepší je plně prožívat daný okamžik a nechat budoucnost, ať se o sebe postará.  Eileen Caddyová 

Čas je ilúzia psychiky…

imagesNaučte se užívat čas v praktických situacích – můžeme to nazývat „chronologickým časem” -,ale jakmile vyřešíte daný problém, okamžitě se soustřeďte na přítomný okamžik. Pak nebude docházet k hromadění „psychologického času”, což je způsobeno vaším ztotožňováním se s minulostí a neustálým předjímáním budoucnosti. Chronologický čas se netýká jen plánování budoucích akcí. Zahrnuje také učení se z chyb minulosti a předvídání budoucnosti na základě fyzikálních a matematických zákonů. Avšak i v každodenním životě, kde se bez minulosti a budoucnosti nemůžeme obejít, zůstává nejdůležitějším faktorem přítomný okamžik.Všechny zkušenosti z minulosti lze uplatnit pouze v přítomném okamžiku. Jakékoli plánování a uskutečňování těchto plánů se odehrává v přítomném okamžiku. Continue reading “Čas je ilúzia psychiky…”

Čím opravdu jste?

Přítomný okamžik je neoddělitelný od toho, čím jste na nejhlubší úrovni. V životě je mnoho věcí, které jsou pro vás důležité, ale jen jediná je důležitá absolutně. Je pro vás důležité, zda jste v očích světa úspěšní nebo neúspěšní. Je pro vás důležité, jestli jste zdraví nebo nemocní, jestli jste vzdělaní nebo nevzdělaní. Je pro vás důležité, zda jste bohatí nebo chudí – určitě to má velký vliv na váš život. Ano, všechny tyto věci jsou důležité, ale žádná z nich není důležitá absolutně. Existuje něco, co je důležitější než všechno ostatní, a tím je nalezeni podstaty, kterou opravdu jste nezávisle na vašem zosobněném vědomí vlastního já. Klidu nedosáhnete změnou okolností svého života. Continue reading “Čím opravdu jste?”

Cena času…

Aby si si uvedomil cenu súrodenca, spýtaj sa niekoho, kto ho nemá.

Aby si si uvedomil cenu 10. rokov, spýtaj sa práve rozvedeného manželského páru.

Aby si si uvedomil cenu 4. rokov, spýtaj sa maturanta.

Aby si si uvedomil cenu jedného roka, spýtaj sa študenta, ktorý prepadol pri rníkovej skúške.

Aby si si uvedomil cenu 9. mesiacov, spýtaj sa matky, ktorá nosila dieťa, ktoré sa narodilo mŕtve.

Aby si si uvedomil cenu jedného týždňa, spýtaj sa človeka, ktorý týždeň prežil v kóme.

Aby si si uvedomil cenu jednej minúty, spýtaj sa človeka, ktorý zmeškal vlak, autobus, lietadlo.

Aby si si uvedomil cenu jednej sekundy, spýtaj sa človeka, ktorý prežil autonehodu.

ČAS na nikoho NEČAKÁ.

Váž si každú chvílu, ktorú máš. Budeš si ju vážit ešte viac, ak ju budeš prežívat s niekým výnimocným.

Aby si si uvedomil cenu priatela, alebo člena rodiny , nesnaž sa ho stratiť.

Nikto z nás nevie, kedy príde čas jeho odchodu a na všetko už bude neskoro.

Pôvod tohto listu nie je známy, ale prináša štastie každému, kto ho pošle ďalej. Nenechávaj si ho pre seba. Pošli ho svojim priateľom a rodine, ktorým praješ šťastie.

Pamätaj… DRŽ SA PEVNE VŠETKÝCH, KTORÝCH MILUJEŠ.

Ži prítomnosťou, akoby si mal prežiť posledný deň a západ slnka mal byť posledným, čo v ten deň uvidíš. Nauč sa ďakovať, odpúšťať , veriť a otvor svoje srdce láske