Šest kroků ke změně aury

 Súvisiaci obrázokPři čerpání světla ze svého duchovního účtu odebíráme energii z duchovního zdroje vně sebe, z místa, které je větší a rozsáhlejší. To je důvod, proč je světlo tak účinné. Protože Boží světlo pochází z vysoko umístěného místa, má větší moc než cokoli jiného, co je spojeno s fyzickým životem. V této kapitole uvedu metodu šesti kroků, které jsou součastí jednoduché, ale přesto silné meditace, která je určena k čerpání světla z duchovní zásobárny. Tato metoda je již po staletí součástí metafyzické tradice. Naučila jsem ji tisíce lidí, již dosáhli úžasných výsledků. Continue reading “Šest kroků ke změně aury”

Reklamy

Čakry: jejich uplatnění v každodenním životě

chakry-big

Na co pomyslíte, když uslyšíte slovo „čakra“? Možná víte, jak se jednotlivé čakry jmenují, jakou mají barvu a kde leží…Snad dokonce víte, za co odpovídá každá z nich. To znamená, že máte určité informace o energetickém systému člověka. Continue reading “Čakry: jejich uplatnění v každodenním životě”

Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami 3

Krční čakra


obr56C-1Krční čakra (5A) je umístěna na přední straně hrdla a souvisí s přijímáním zodpovědnosti za potřeby své a druhých.

Novorozeně je přiloženo k prsu, ale musí samo sát, aby se nasytilo. Stejný princip platí pro celý život. Jak osoba dozrává, naplnění jejích potřeb záleží víc a víc na ní samotné. Zralosti je dosaženo a čakra funguje správně, když upustíme od obviňování ostatních a sami se snažíme zajistit si všechno, co potřebujeme a po čem toužíme. Stav této čakry také ukazuje, jak je to s přijímáním toho, co k člověku přichází. Pokud centrum rotuje proti směru hodinových ručiček, člověk to nechce plně přijmout. Vidí svět jako negativní, nepřátelské místo a bude opatrný. Spíše než lásku a podporu bude očekávat nepřátelství, násilí, ponižování. Tím vytvoří negativní silové pole.  Continue reading “Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami 3”

Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami 2

ChakraDiagČakra solárního plexu

Čakra solárního plexu (čakra 3A) je spojena s hlubokou radostí, která pramení z poznání jednoty a spojení s universem.

Osoba s otevřenou čakrou 3A se dívá v noci na hvězdné nebe a cítí, že tam patří. Je pevně zabydlena na svém místě v Universu. Je středem svého vlastního jedinečného aspektu vyjádření zjeveného vesmíru a z něj odvozuje svou spirituální moudrost. Ačkoliv čakra solárního plexu náleží k mentální úrovni, její zdravé fungování přímo souvisí s emocionálním životem, protože mysl a mentální procesy slouží k regulaci emocionálního života. Mentální pochopení emocí začleňuje emoce do rámce řádu a pomáhá přijatelně vysvětlit realitu. Jestliže je toto centrum otevřené a harmonicky funguje, prožíváme hluboce naplněný emocionální život, ale naše city nám nepřerůstají přes hlavu. Continue reading “Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami 2”

Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami…

akra_dosp__l__ho

Jak člověk dozrává, a čakry se vyvíjejí, každá z nich začíná reprezentovat určitý psychologický model, který se v životě člověka utváří. Většina z nás reaguje na nepříjemné zkušenosti zablokováním pocitů a zastavením velké části energetického toku. To ovlivní vývoj a dozrávání čaker a vyústí v inhibici příslušné psychologické funkce. Když je například dítě opakovaně odmítáno se svými projevy lásky, pravděpodobně se přestane pokoušet lásku dávat. Aby toho docílilo, musí zablokovat vnitřní pocit lásky, to znamená, že musí zastavit energetický tok v srdeční čakře: Když je průtok energie přes srdeční čakru zastaven anebo podstatně zpomalen, ovlivní to vývoj této čakry. Nakonec bude pravděpodobně následovat i určitý fyzický problém. Continue reading “Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami…”

Centrá vedomia…

Každé centrum vedomia je súčasne nositeľom určitej etickej kvality. Podľa toho sa tieto centrá vedomia volajú – od spodu do hora: poriadok, vôľa, múdrosť, vážnosť, trpezlivosť, láska, milosrdenstvo. Je to sedem základných síl božského života – pričom je každá sila znovu obsiahnutá vo všetkých ostatných.

Tak teda vyzerá duchovný strom života v človeku, pri pohľade odspodu nahor – pričom sa korene tohoto stromu nachádzajú navrchu – nasledovne:

Centrum vedomia  poriadku sa nachádza nad zbernou panvou v oblasti kostrče. Druhé duchovné centrum, teda centrum božskej vôle, leží v oblasti kosti krížovej. V krajine bedernej sa nachádza tretie centrum vedomia, centrum múdrosti. Centrum vážnosti je zase umiestnené medzi lopatkami v blízkosti srdca. Naň sa napojuje v oblasti šije piate centrum trpezlivosti. V našej hlave leží šieste a siedme centrum vedomia. Šieste má svoje sídlo medzi očami; je to centrum božskej lásky. Siedme centrum, centrum milosrdenstva, sa nachádza nad ním v záhlaví, v blízkosti podväzku mozgového. Toto centrum je koreňom, zakotvením stromu života a volá sa tiež “brána k absolútnu“. Continue reading “Centrá vedomia…”