Cestou k sebe...

„Slobodný je iba človek, keď v jeho živote je láska.“

Značka: cesta do vnútra duše

1 Post