Karaimi…Bude to o láske.

Zdroj: cestyksobe.cz

Reklamy

Vidieť očami lásky…

112851Ak sa niekomu podarí spoznať možnosti vývoja skrývajúce sa v dome  jeho tela, uvidí krásu aj tam, kde sa na prvý pohľad možno ťažko zbadá. Potom bude vedieť prijať svoju úlohu s láskou a aj jeho „problémové zóny“ dostanú šancu, že ich bude akceptovať, ba dokonca si ich hádam aj obľúbi.Tento pohľad na vec sa človeku môže zdať ťažký vtedy, ak sa skutočnosť, možnosť a zbožné želanie od seba veľmi líšia. Ale aj v takomto prípade je najlepším riešením a najväčšou šancou, ak aj veľké, ťažké úlohy prijmeme s láskou. Continue reading “Vidieť očami lásky…”

Vnitřní cesta je cesta k srdci Božímu…

Každý začíná kontrolou svých myšlenek. Čelí lidským, negativním myšlenkám — myšlenkám nenávisti, závisti, nepřátelství, sporů, hádek — myšlenkami pozitivními, myšlenkami nezištné lásky, myšlenkami míru, naděje, důvěry a víry. Potom mizí mrzuté, pochybovačné, nevraživé a odsuzovací myšlenky. Skrze pozitivní myšlenky přijmeš mnohem více světla, a je ti potom i možné poznat a silou vnitřní lásky překonat všechno to, co je v tvém povrchním vědomí a podvědomí aktivní, eventuálně minulost. Tvá pozemská přání již nepudí tvé smysly navenek. Budeš si splňovat menší přání, podle své momentální situace, a z toho se těšit. Tím pomine i svévole, a na místo svévole, nízkého já, nastoupí božská vůle, která zní: „Ať se stane vůle Otce. Otče, ukaž mi Ty, co je dobré !“ Continue reading “Vnitřní cesta je cesta k srdci Božímu…”

Božská intuícia … Počúvajte svoje srdce

VEDIEŤ SI VYBRAŤ CESTU SVOJHO SRDCA ZNAMENÁ NAUČIŤ SA SLEDOVAŤ INTUÍCIU. LOGIKA VÁM ZBEŽNE MÔŽE POVEDAŤ, KAM BY CESTA MOHLA VIESŤ, ALE NEMÔŽE POSÚDIŤ, ČI ŇOU PÔJDE AJ VAŠE SRDCE.”

Ak podnietite svoju intuíciu tým, že jej začnete klásť otázky a budete sa riadiť jej múdrosťou, deň čo deň vás bude sprevádzať vyššia inteligencia. Je tu stále, aby vás viedla. Začnite svojím srdcom. Hlboko sa doň zahľaďte a dôverujte tomu, čo cítite a vnímate.

Niekedy rozum nevie, ako sa zachovať v zložitej situácii alebo ako sa rozhodnúť v živote, ale srdce to vie. Jedna z ciest k intuitívnej múdrosti vedie cez srdce. Nabudúce, keď budete zmätení alebo sa budete trápiť, opýtajte sa sami seba: „Čo mi hovorí moje srdce?” a počúvajte odpoveď.

Stephen Levine to vyjadril takto: „Dá sa povedať, že Boha nepoznávame mysľou, ale prežívame ho srdcom.

Continue reading “Božská intuícia … Počúvajte svoje srdce”