Kategórie
Info okienko

Karaimi…Bude to o láske.

Zdroj: cestyksobe.cz

Kategórie
cesta k sebe Energia

Vidieť očami lásky…

Ak sa niekomu podarí spoznať možnosti vývoja skrývajúce sa v dome  jeho tela, uvidí krásu aj tam, kde sa na prvý pohľad možno ťažko zbadá. Potom bude vedieť prijať svoju úlohu s láskou a aj jeho „problémové zóny“ dostanú šancu, že ich bude akceptovať, ba dokonca si ich hádam aj obľúbi.Tento pohľad na vec sa […]

Kategórie
Duchovné učenie

Vnitřní cesta je cesta k srdci Božímu…

Každý začíná kontrolou svých myšlenek. Čelí lidským, negativním myšlenkám — myšlenkám nenávisti, závisti, nepřátelství, sporů, hádek — myšlenkami pozitivními, myšlenkami nezištné lásky, myšlenkami míru, naděje, důvěry a víry. Potom mizí mrzuté, pochybovačné, nevraživé a odsuzovací myšlenky. Skrze pozitivní myšlenky přijmeš mnohem více světla, a je ti potom i možné poznat a silou vnitřní lásky překonat […]

Kategórie
Duchovné učenie

Božská intuícia … Počúvajte svoje srdce

VEDIEŤ SI VYBRAŤ CESTU SVOJHO SRDCA ZNAMENÁ NAUČIŤ SA SLEDOVAŤ INTUÍCIU. LOGIKA VÁM ZBEŽNE MÔŽE POVEDAŤ, KAM BY CESTA MOHLA VIESŤ, ALE NEMÔŽE POSÚDIŤ, ČI ŇOU PÔJDE AJ VAŠE SRDCE.” Ak podnietite svoju intuíciu tým, že jej začnete klásť otázky a budete sa riadiť jej múdrosťou, deň čo deň vás bude sprevádzať vyššia inteligencia. Je […]