Kategórie
astrál

Marcelka z hor – Astrál a andělé

Zdroj: Mirek

Kategórie
Duchovné učenie

Poznání je branou Pravdy

Kdo vejde do domu, než skrze dveře? Dveře však nejsou domem. Pravda je dům. Poznání je jen prahem. Můj dům má mnoho prahů. Pravda je vodou hluboké studny. Já jsem ta Pravda, voda pro žíznící.  Všichni přicházíte a nabíráte z různých hloubek. Jeden z povrchu, další ode dna. První pak řekne druhému : „Voda je průhledná“ […]

Kategórie
Anjeli

Modlitba svetelnej bytosti…

„Prosíme tě, nebeský Otče, požehnej naše sourozence na Zemi, i bratry a sestry na všech planetách Stvoření. Ať se tvoje láska dotkne srdcí těch, kteří tě na Zemi neuznávají. Tvoje nekonečné světlo ať osvítí rozum všech, kteří tě nevidí. Prosíme tě, abys ochránil a odměnil každého, kdo se zasazuje o tvou spravedlivou věc. Otče, přiveď k sobě zpět […]