Keltská kniha mŕtvych…

Pojednání o keltské esoterice, spiritualitě a mytologii se zaměřuje na fenomény související se smrtí, umíráním a zásvětím. Kniha seznamuje s problematikou smrti a umírání v keltské kultuře, kde život a smrt, zásvětí jsou úzce spjaty, o čemž svědčí mnohé keltské rituály a zvyky, ale také víra v různé nadpřirozené bytosti (bohy, elfy, víly) či legendy o bájných hrdinech.

Keltská kniha mrtvých obsahuje také obecné výklady o umírání a zmínky o zkušenostech současných lidí, kteří zažili vlastní smrt a vrátili se zpět na tento svět. Hlavní důraz je však kladen především na pojetí smrti podle tradic irských Keltů, jak se dochovalo ve starých mytických příbězích (legendách, eposech).

Continue reading “Keltská kniha mŕtvych…”

Reklamy

Koncentrace mentálního pole

koncentrace_mentNohy máme u sebe, ruce se před mentálním polem svírají v druidskou pěst. Oči zůstávají během celého cviku zavřeny. I tento cvik na koncentraci se dá provádět ve třech polohách. Hláska mentálního pole je „M”. Vibrace, které tento zvuk vybuzuje, by měly být cítit v celém těle, přinejmenším však v celé hlavě. Energetický účinek na mentální pole je srovnatelný s účinky předchozích dvou cviků.

V rovině prožitků pociťuje většina lidé zpočátku jen málo změn. Účinek cviku se však hromadí a začne pak být naráz překvapivě zřetelný. Zesilující účinek přitom mají kovy (zvláště železo)., Nejvhodnější dobou ke cvičení je období mezi západem a východem slunce. Continue reading “Koncentrace mentálního pole”

Koncentrace emocionálního pole

 Stejně jako u předchozí koncentrace vitálního pole platí i zde, že se cvik může provádět vstoje (1), vleže (2) nebo vsedě (3). Nohy máme rozkročeny zhruba do šířky ramen, ruce sevřené v druidské pěsti jsou před emocionálním polem. Oči zůstávají po dobu celého cviku zavřeny. K hláskám emocionálního pole patří skupina „OH”.

Tento tón by se měl vyzpěvovat po dobu celého cvičení vždy při vydechnutí. Zde je možné variovat hlasitost a pozorovat přitom různé účinky. Při koncentraci energetického pole se veškerá energie zaměří na emocionální pole.

Jako objekt koncentrace si zvolíme osobu, kterou máme rádi nebo kterou obdivujeme (například Budha nebo Ježíš), ale pokud možno žádného nám osobně známého, žijícího člověka; nemá docházet k fixaci na určitou reálnou osobu.

 

Osoba, na niž svou koncentraci zaměříte, by měla být spíše symbolem pro lásku a jiné pozitivní pocity.

Continue reading “Koncentrace emocionálního pole”

Koncentrace vitálního pole…

koncentrace_vit koncentrace_ment

Popis

„Koncentrace vitálního pole” neoznačuje průběh pohybů, ale pozici, která má svůj vlastní význam. Může být prováděna vstoje (1), vleže (2) nebo vsedě (3). Totéž platí pro dva následující cviky -koncentraci emocionálního pole a koncentraci mentálního pole.

Stojíme s nohama široce rozkročenýma, a ruce se před vitálním polem sevřou v druidskou pěst. Při koncentraci vitálního pole zůstávají oči otevřeny a fixují objekt, který má symbolizovat „život”; nejvhodnější jsou stromy nebo alespoň jejich obrázky. Veškerá pozornost se nyní soustřeďuje na spojení vitálního pole a objekt koncentrace. Koncentrace by také neměla vycházet z hlavy, ale v průběhu cviku by měl vyvstat pocit, že veškerá energie je soustředěna v druidské pěsti před vitálním polem. Jakmile se dostaví určitý klid, začneme vyzpěvovat hlásky vitálního pole „AH”. Toto „AH” vyzpěvujeme přirozenou silou hlasu, aniž bychom jakkoli potlačovali nebo naopak zesilovali intenzitu, vždy současně s výdechem. Veškeré myšlenky a pocity, které souvisí s vitálními funkcemi, se převedou do druidské pěsti. Continue reading “Koncentrace vitálního pole…”

Druidská pěst…

Druidská pěst je základ pro energetický účinek cviků Wydy. Proto je nutné seznámit se s tímto držením ruky natolik, aby se nám její vytvoření zautomatizovalo. V žádném případě se nesmí stát, že bychom při nějakém cviku uvízli, protože neumíme pěst správně sevřít. I při pohybech by měl být okruh, který druidská pěst tvoří, nadále uzavřen.

Předpažíme, ruce zůstanou otevřené, vnitřní plocha dlaní i palec jsou natočeny vzhůru. Bříška prstů přitahujeme k dlaním, lehce ohneme paže a vytočíme lokty ven. Otáčíme přitom pažemi tak, aby palce nakonec směřovaly k tělu. Nyní přitáhneme ruce k sobě, tak, aby se kotníky dotýkaly. Nakonec ještě přitáhneme palce bříšky k sobě. Tato poloha rukou se nazývá „druidská pěst”. Continue reading “Druidská pěst…”

Vyzpěvování energetických slabik

 

Energetické mantry jsou vibrace určitých hlásek, jimiž můžete působit na svůj organismus (prostřednictvím bytostních polí). Každá myšlenka (dle sečenovské reflexologie myšlenka = reflex s utlumeným koncem, z čehož vyplývá, že každá myšlenka nás v podstatě připravuje na své uskutečnění) je ve skutečnosti určitou vibrací a každá vyslovená myšlenka je ještě zesílenou vibrací. Continue reading “Vyzpěvování energetických slabik”