Kategórie
Duchovné učenie

Pozvání k Duchu svatému

1.Uzdravení je myšlenka, jejímž prostřednictvím vní­mají dvě mysli svou jednotnost, a která jim tak přiná­ší radost. Tato radost povolává všechny části synov­ství, aby se radovali společně, a přenáší Boha do nich a skrze ně. Pouze uzdravená mysl může prožít zjeve­ní s trvalým účinkem, neboť zjevení je prožitek ryzí radosti. Být radostní však musíte chtít; vaše […]