Očista od přivtělených duší a rušení kleteb a pečetí

rodina-duse750Milovaní naši,
prihovárame sa vám znova, v mene energií Maitreyu, Márie Magdalény a Krista. Prijmite hneď na úvod prosím od nás liečenie vašich sŕdc, vašich bolestí a utrpenia. Tieto emócie už viac nie sú potrebné a je pre vaše najvyššie dobro, aby ste naplno prijali túto skutočnosť a pustili program utrpenia a bolesti do Svetla a nahradili ho programom radosti a bytia v srdci. Prichádzajúce energie a zmeny, ktoré cez našu spoločnú prácu sú neustále cez vás ukotvované (cez uzemňovanie sa) vám umožňujú ísť cestou srdca a nie cez program utrpenia. Áno, po tých dlhých rokoch, keď ste žili vo vedomí utrpenia a vedomí toho že sa za všetko “platí” a všetko má svoju cenu, je teraz o to nemierne neuveriteľnejšie pochopiť a prijať to že z okamihu na okamih, už “nemusíte” trpieť – duševne ani fyzicky cez choroby, že nie je potrebné cítiť bolesť cez akúkoľvek úroveň vášho bytia, pretože tá bolesť bola len vyvolávaná programom ega, ktorý pôsobil ako učebná lekcia. Continue reading “Očista od přivtělených duší a rušení kleteb a pečetí”
Reklamy

Duše zemřelých…

Nikde nemá lidská fantazie tak rozsáhlé pole působení jako v oblastech, o nichž člověk ví, že existují, ale nejsou jeho rozumem a hmotnými smysly pochopitelné. Tyto oblasti začínají za hranicemi hmotné zákonitosti a jsou životním prostorem nadzemských bytostí, tedy i smrtí z fyzického těla uvolněných duší, jejichž jemnou životní substanci nejsou všichni lidé schopni vnímat.

2220e6e71d_59586405_o2Počátkem všech životů byl a zůstává tvořící Duch, alfa a omega všeho a všech , člověkem nazývaný Bůh . Protože Bůh stvořil životy “ke svému obrazu”, jsou i jeho vývojově nejvýše stojící stvoření, lidé, ve své pravé podstatě nesmrtelnými duchovními bytostmi. Jsou nositelé části svého Tvůrce, Božské jiskry, ducha. Během inkarnace na hmotné planetě buduje a oživuje duch jejich hmotné tělo a ovlivňuje svými impulzy, přenášenými na nervovou soustavu pomocí duše veškerou aktivitu jeho orgánů. Continue reading “Duše zemřelých…”

Boh-Duša-Duch-Svatý duch…

meditatorheartblue1Často hovoříme o Bohu, duchu a duši, ale málo přemýšlime o jejich pravé podstatě a působení. Stejně je tomu s pojmem Svatý duch. Donmíváme se, že Svatý duch je Bůh, protože konfesionální kruhy tento pojem nevysvětlují. Naopak i ony samy používají v modlitbách a v rozhovorech s věřícími pravdě se vymykající názvy a přívlastky. “Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého !” Otec je Bůh, Syn je Kristus a Svatý duch je celek vysokých duchovních bytostí, tvořících most mezi člověkem, Bohem. Kristem, matkou Marií. Kristus není Bůh , nýbrž Syn Boží, marka Maria není matka Boží, nýbrž matka Ježíšova . Búh nemá matku . Continue reading “Boh-Duša-Duch-Svatý duch…”

O človeku…

029-upr-2-menDieťa spája dve duše svojím úsmevom, ako stmeľujú ranné zore koniec noci s počiatkom dňa. Nie ste uzatvorení vo svojich telách, ani pripútaní k svojim domom a poliam. Vaše pravé ja prebýva nad horami a potuluje  sa s vetrom. Vaše ja je nezmerné more bez hraníc. Je to slobodné stvorenie, duch, objímajúci zem a pohybujúci sa vo vesmíre.

Všetko, čo je vo vás nesmrteľné, je vo dne v noci slobodné a z vôle Najvyššieho nemôže byť uzatvorené ani spútané. Ste Jeho dychom, ktorý nemôže byť, rovnako ako vietor, ani chytený ani uväznený. Continue reading “O človeku…”

Prečo je v ľuďoch zlo?

downloadĽudia sú ako stroje, no miesto paliva majú dušu, ktorá im dáva energiu. Ak je stroj plne automatizovaný, riadený  vôlou, nevníma pocity duše, duša je oslabená v ňom, degraduje  a človek viac ubližuje , správa sa sebecky, je zlý. Čím je silnejšia energia duše v človeku, tým sa stáva človek viac otvorený láske a uvedomuje si svoju duševnú časť, cítenia, konania. Teda, ak sme bližšie k sebe svojej duši, sme aj bližšie k Bohu jeho láske, ktorá sa skrz nás prejavuje. Zlo je len nedostatok božieho svetla a lásky.

Mirko mi písal, aby som mu odpovedala na otázku ,prečo je toľkého zla na svete. Pozrela som vnútorným zrakom na ľudí a videla som malú kôpku svetlých otvorených ľudí a veľkú  kopu temných zlých ľudí, túžiacich po moci, ktorý sú ovládaný svojim telom.  Práve včera mi prišla odpoveď prečo tomu tak je v knihe , ktorú čítam. 😉 Continue reading “Prečo je v ľuďoch zlo?”

Ztratené duše…

duchoviaNěkteré velmi těžce poškozené duše nenajdou správ­nou cestu nazpět do svého duchovního domova. Když to srovnáme se všemi vracejícími se entitami, není množství těchto abnormálních duší velké. Ale to, co se jim stalo na Zemi, je významné, neboť to má vážný dopad na další inkarnované duše.

Existují dva typy ztracených duší: ty, které nepřijaly fakt, že jejich fyzické tělo je mrtvé, a nechtějí se vrátit do duchovního světa kvůli své vnitřní úzkosti, a pak ty duše, které byly během života kontaktovány s násilím či krimi­nálními abnormalitami. V prvním případě je vše na volbě konkrétní duše, ve druhém pomáhají těmto duším při „re­habilitaci“ jejich průvodci. Protože okolnosti související s každým uvedeným typem duší jsou různé, budu se jim věnovat jednotlivě. Continue reading “Ztratené duše…”