Kategórie
Duchovné učenie

Prijať svoj dar…

Na stránke Poselství ohně  som našla zaujímavý článok o tom, prečo treba prijať svoj dar   a tak jeho myšlienky posúvam ďalej.   Kam směřuji?   Být pravdivá… bez ohledu na existenci možnosti, že mne někdo nepřijme. Být přirozeným plynutím, svým bytím být natolik svobodná, že už nebude třeba více. Postavit se za to, kdo jsem, znamená také […]

Kategórie
Duchovné učenie

Dar jazykov a proroctvo…

1 Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. 2 Lebo kto hovorí jazykom , nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá; 3 ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje. 4 Kto jazykom hovorí, seba buduje, ale kto prorokuje, cirkev buduje.