Kategórie
Anjeli

Posolstvo od Boha: Ukotvenie svetelných stĺpov

Čas majstrovstva a kráľovstva mieru milované deti ľudí Dosiahli ste úroveň pokoja a vstúpili ste do kráľovstva pokoja vo svojich srdciach! Mnohí, mnohí z vás zvládajú a zvládajú svoju poslednú lekciu v dňoch predtým, ako môžete nazývať pánmi pozemskými a povzniesť sa nad pozemskými. To znamená, že od tejto chvíle budete mať nový pohľad na čas […]

Kategórie
Duchovné učenie

Otvorenie sa Duchu a Pomáhanie druhým z úrovne Ducha..

Rozlíšili sme štyri fázy v prechode od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci: 1. Byť nespokojným s tým, čo vám môže ponúknuť vedomie založené na egu, túžba po „niečom inom“: začiatok konca. 2. Uvedomenie si svojich väzieb na vedomie založené na egu, rozpoznanie a uvoľnenie pocitov a myšlienok, ktoré s ním prichádzajú: […]