Kategórie
Príbehy

Podobenstvo o hlase srdca…

Řekl Ježíš: „Nedívej se přezíravě na člověka toho: vysoko se pozdvihl ten, kdo začal v sobě zlo — v dobro obracet!“     Ze vzpomínek Apoštola Ondřeje Žil jeden člověk. Nebyl chudý, ale nebyl ani bohatý. Ničím zvláštním se neodlišoval od lidí, kteří žili kolem. Nebyl už mlád, ale nebyl ještě ani stár… A ten člověk měl […]