Dosažení vyšších stupňů…

20160411_153136Bůh je nevyčerpatelný ve Své shovívavosti a trpělivosti se vším, co ztratilo cestu k vysokému cíli božího života. Volí tisíce způsobů a prostředků, jak pozvednout lidskou duši na vysokou úroveň, dát nové posvěcení, obnovit její božský stav, jenž během sestupné cesty a jejího pobytu ve hmotě se porušil, znesvětil a ztratil své svaté znaky. Některé prostředky k tomu jsou přímo v rukou duše samé, jiné jsou jen v rukou Božích. Ty, jež má duše sama, jsou v jejím myšlení, cítění a slovu. Je to bohatý materiál ke stavbě dokonalého vnitřního života, Bohem dané široké pole vlastní práce duše. Continue reading “Dosažení vyšších stupňů…”

Reklamy

Špirála duchovného rastu

Špirála osudu

Ak navinieme na ceruzku tenký drôt (jedno oko tesne vedľa druhého) a takto navinutý ho potom z nej opatrne vysunieme, bude mať tvar jednoduchej špirály (viď obr.1).

Dostávame vlastne malú pružinu, ktorá má svoj konštantný priemer a stúpanie. Môžeme ju až po určitú medznú hranicu naťahovať bez akýchkoľvek ďalších dôsledkov.

Predpokladajme, že na vrchnom konci sa nachádza bod „A“, ktorý je pevne ukotvený, čiže zostáva stále na rovnakom mieste. Naopak, bod „X“, ktorý1je naspodku pružiny, vplyvom zväčšujúcej sa tiaže klesá neustále nadol, a to čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Continue reading “Špirála duchovného rastu”

Láska…vnútorná esencia božstva v nás…

imagesKaždý z nás byl nejméně jednou v životě zamilován, přinej­menším v mládí. A jak jsem už řekl, stačí pouhá vzpomínka na tuto starou lidskou lásku, stačí ji přenést do našeho nitra – a je to zde.

Že člověk své nitro nezná? Že o něm nic neví?

Nemusí je vůbec znát, stačí, když uvolní veškeré fyzické i mentální napětí a zaměří svou živou pozornost do nejzazší úrovně mysli v sobě, do vědomí pravdy, dobra, svobody a lásky a v tomto vědomí pak vědomě, odevzdaně, ale (pozor!) na­prosto bděle, bez pohnutí setrvá. Čím víc při tom bude jeho lásky nebo čím silnější bude vzpomínka na ni, tím déle žák tento stav udrží, a čím déle ho udrží, tím bude jeho lásky přibývat. Neboť každá takto do­sažená úroveň sama sebe automaticky pro­hlubuje. A s jejím prohloubením se prohlu­buje i sama láska k Bohu. A to zase vyvolá okamžitou odezvu. Je to přesně tak, jako kdyby se sama láska napájela v božském zdroji lásky. Continue reading “Láska…vnútorná esencia božstva v nás…”

Musíte byť vedomí, aby ste mohli slobodne tvoriť

 

downloadPodľa nás je úžasné, keď si začnete dávať do súvislosti to, ako rozmýšľate a ako sa cítite, s tým, čo sa prejavuje vo vašom živote. Keď si toho totiž ste vedomí, máte možnosť cielene modifikovať svoje myšlienky, aby ste si pritiahli to, čo chcete. To najlepšie na slobodnej tvorbe je však to, že začnete citlivo vnímať, aké pocity vo vás vzbudzujú rôzne myšlienky, pretože v tom prípade ste schopní zmeniť myšlienku, ktorá vo vás vyvoláva zlý pocit, na nejakú, ktorá vzbudzuje lepší pocit, a tým pádom zmeniť to, čo si priťahujete, k lepšiemu skôr, ako by ste si zhmotnili niečo nežiadúce. Je oveľa ľahšie zámerne zmeniť smer vašich myšlienok na niečo, čo vo vás vzbudzuje lepší pocit, skôr, ako sa fyzicky zhmotní niečo, čo nechcete.

Uvidíte, že slobodné tvorenie spočíva v zámernom usmerňovaní vašich myšlienok tak, aby ste mali lepšie pocity. Budete mať radosť z toho, že si zámerne zvolíte myšlienku, ktorá vo vás vzbudí lepší pocit, a potom vás poteší, keď nevyhnutne príde príjemný prejav. Určitá radosť pramení dokonca aj z toho, keď si uvedomíte neveľmi príjemnú myšlienku a všímate si neveľmi príjemný prejav, ktorý nevyhnutne nasleduje, pretože keď vedome vnímate mocný zákon príťažlivosti, dáva vám to pocit, že veci ovládate. Ak si však neuvedomujete súvislosť medzi svojimi myšlienkami, pocitmi a tým, čo sa deje, vedome neovládate to, čo prežívate. Continue reading “Musíte byť vedomí, aby ste mohli slobodne tvoriť”

Ituice a rozum: Jákobův žebřík a Sářin kruh

cesta-zeny-k-bohu-500x500Cesta k Bohu znamená vlastně navázat duchovní spojení se větším celkem. Tento celek není čímsi nad námi, místem, k němuž v posledku vystoupáme. Je mezi námi tady a teď. Nezáleží na zpodobnění Boha ani na způsobu, jakým ho uctíváme; ona cesta vede do našeho nejhlubšího já. Jenom tehdy, když s ním jsme propojeni, můžeme naplno využít všech schopností a darů, jež nám byly dány. Vede nás k tomu, abychom rozpoznali a překonali vlastní slabosti. Pomáhá nám rozvíjet empatii a osvobodit energii medvědice, která ochraňuje život, kdykoli je ohrožen. Spiritualita je výslednicí myšlenek, slov a činů, které vrcholí ve schopnosti zaujmout naše místo ve vesmíru. Každý, byť ten nejnepatrnější článek, je důležitý pro integritu konečného cíle. Continue reading “Ituice a rozum: Jákobův žebřík a Sářin kruh”

O úloze duchovního vedení v procesu poznání

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMilá moje, ptáš se, zda je učitel či vůdce důležitý pro bytost na cestě poznání: samozřejmě průběh této její cesty ovlivňuje, ale zda a jakým způsobem se to děje, to zcela závisí na vnitřních kvalitách oné bytosti. Dovolíš-li, rozvedu to.

Co nebo koho můžeme chápat pod pojmem učitel? Je to jakákoli bytost, která jiné bytosti  otevře cestu k novému poznání. V tomto smyslu je učitelem každá jednotlivost, ze které se projevené bytí skládá, protože každá tato jednotlivost se vyděluje z celku minimálně jednou kvalitou, kterou žádná jiná jednotlivost nemá. Tuto svoji kvalitu pak může nabídnout jednotlivostem jiným, aby jim dala možnost přijetí jiného úhlu pohledu než je ten jejich, a sama od nich přijímá tutéž službu. Continue reading “O úloze duchovního vedení v procesu poznání”