Kategórie
Duchovné učenie

Kto sme a na akých úrovniach sa nachádzame

Kdo jsme Náš život je jako sen, ze kterého jsme se neprobudili. Poté, kdy náš duch byl probuzen, objevíme svou pravou povahu, ať už jsme spali jakkoliv dlouho. Během osvícení vystoupíme nvyšší úrovně existence a vidíme život z velmi odlišného úhlu. Všechno probíhá velmi rychle, bez námahy a dramatu. Jako ve filmu, kdy někdo zemře […]

Kategórie
Duchovné učenie

MEDITACE VHLEDU: VYPRÁZDNĚNÍ A KONCENTRACE

Jednou navštívil velmi známý profesor jednoho slavného mistra meditace. Jak si tak začali povídat, byl jim přinesen čaj a mistr začal nalévat tento ča do šálku určeného profesorovi. Naléval a naléval až začal přelévat a stále pokračoval v nalévání. Nakonec to profesor nemohl již déle vystát a zeptal se: „Co to děláte? Proč stále přeléváte čaj […]

Kategórie
Duchovné učenie Energia

Pracovat a být učitelem

Jsem tvůj učitel přicházející na tuto zem. Následuj mne! Buď učitelem Srdce. Jsem Cesta z temnot do Světla. Buď také ty Cestou do Světla. Buď jejím žákem i učitelem. Neboť v každém učiteli je žák a každý žák je učitelem.Všichni, kteří kolem tebe jdou, přicházejí tě učit. Dobře jim naslouchej. Já však posílám i tebe […]

Kategórie
Duchovné učenie

Pozorovatel, prožitek Bytí nezávislého na čase

Kategórie
Duchovné učenie

O opětovných pozemských životech a o karmě – O astrálním těle člověka a o duchovním světě

O ahrimanských bytostech Pro duši je zvláště těžké, aby uznala, že v duševním životě působí něco, co je pro její vědomí právě tak vnějším světem jako je tzv. vnější svět v obyčejném smyslu. Vzpěčuje se tomu – nevědomě – protože věří, že tímto stavem věcí je ohroženo její vlastní bytí. Instinktivně odvrací duchovní pohled od této […]

Kategórie
Duchovné učenie Info okienko

S.N.Lazarev rozpráva o živote,zdraví a láske

Kategórie
Duchovné učenie

Návrat človeka k Bohu

 Co obvykle lidé říkají? „Buďto on nebo já… Neošidím-li ho, ošidí on mě… nepodaří-li se mi ho zničit, zničí on mě.“ Pokud se to týká nižších úrovní, kde vládne zákon džungle, mají samozřejmě pravdu. Když se bytosti džunglí, bažin a oceánů navzájem žerou, je to důvod k tomu, aby tak činili i lidé? Připadá nám normální, že se […]

Kategórie
Duchovné učenie

Negativní síly a misionáři duší…

O negativních bytostech a misionářích duší, o možnosti pohybu v nadzemských sférách a druzích dorozumívání všech bytostí. Věčné a konečné zákony. Zdroj: kniha Gisely Weidner: Duchovní pravdy v otázkách a odpovědích http://www.rozhovorysezivotem.cz 30Helena03

Kategórie
Energia

Učenia mistra Lin-Ťiho…

Mistr jednou večer poučil skupinu žaků timto rčenim: „Stava se, že se někdo odlouči od osobnosti, ale neodlouči se od prostředi. Občas se někomu zase podaři to, že se odlouči od prostředi, ale nezbavi osobni totožnosti. Jindy se odlouči jak od osobnosti, tak i od prostředi. Stane to, že se neodlouči ani od osobnosti, ani […]

Kategórie
Duchovné učenie Energia

FRANTIŠEK DRTIKOL…

U Vierky na blogu som našla článok o Františkovi Drtikolovi, jeho životopis , ktorý si tu môžete prečítať. Nachádzajú sa tu aj 3 úryvky z jeho diel, ktoré si dovolím zdieľať u seba. 😉 K jeho poslednej vôly patrilli tieto myšlienky: “Jinak hleďte co nejdříve na moji formu zapomenout, ale nezapomeňte, co jsem vás všechny učil. […]