Kategórie
Duchovné učenie

Prečo tu sme?

Jsme tu proto, abychom každý za sebe svůj život žili, abychom se svými lekcemi pravým hodnotám života naučili správně svůj život žít. ***** Jsme tu proto, abychom se jen lásce učili a s láskou pro sebe a lidi kolem sebe žili.Jsme tu proto, abychom každý za sebe svůj úkol splnili a svůj plán života naplnili.Jsme […]

Kategórie
Duchovné učenie

Sebavedomie a pokora…

Sebevědomí a pokora, zablokování srdeční čakry a láska jako stav duše Snahou autora je předložit myšlenky, které by se staly námětem k přemýšlení pro čtenáře a ne, aby jako dogmata byla tesána do kamene. Stejně se musí každý sám dobrat k vlastní pravdě. V některých článcích jsem více přesvědčen o pravděpodobnosti pravdivosti svých názorů, protože se víceméně shodují […]

Kategórie
Duchovné učenie

Brána do duchovného sveta…

Obyvatelé starověké Mezopotámie věřili po tisíce let, že brány do nebe a z nebe se nacházejí na opačných kon­cích Mléčné dráhy — a nazývali je Řekou duší. Po smrti podle nich musely duše čekat, dokud se neotevře brána v sou­hvězdí Střelce, a tedy na podzimní rovnodennost, kdy je den stejně dlouhý jako noc. Znovuzrození na […]

Kategórie
Duchovné učenie

Vyšší poslání je vždycky něco, co milujete.

Příští měsíc si více uvědomujte své poslání. Vždycky má v sobě hravost a radost. Vyšší poslání vás vede do jemnějších životních energií, jako je hluboký kontakt s milovaným člověkem, radostné sblížení přátel při hře nebo soustředěnost a lehkost, s jakou děláte práci svého života. Budete-li ochotni žít ve vyšším poslání, můžete mít radost v každém […]

Kategórie
Duchovné učenie Energia

Vzkazy z Božského zdroje: život, láska a uzdravení v kvantovém vědomí

Jsme zrcadlem a tváří v něm….Rúmí Pokud jsme při vědomí, pak neustále tvoříme. Naše důvěrné vztahy jsou věrnými obrazy nás samých, jak je vidíme v lidech kolem sebe. Smířit se s nimi je však těžké, i když by nás to uzdravilo. Naše zrcadlená realita Rezonujeme do jisté míry se vším, ať je to auto, dům […]

Kategórie
Duchovné učenie

Telo žije dušou, duša žije Bohom…

Zvláště vy v Německu máte vysoce vyvinuté zdravotnictví, ale přesto je stále víc lidí nemocných. Řeknu ti proč: starat se výlučně o tělo a o všechno hmotné přivádí nemoc. Ty jsi bytost světla. Tvé pravé jádro je světlo a láska. A čím se zabýváš? Těžkopádnou hmotou, která se jeví jako oživená jen proto, že s […]

Kategórie
Duchovné učenie

Boží hlas…

Existuje jedna vnitřní filosofie života, která řídí cestu člověka. Aby člověk nabyl této filosofie, musí vědomě pracovat na sobě samém. Člověk musí vědět, proč přišel na Zem, jaká je jeho speciální práce. Každý, kdo si už odpověděl správně na otázku, proč přišel na Zem, se může nazývat šťastným člověkem. Získal vnitřní mír a spokojenost. Kdo […]

Kategórie
Duchovné učenie

Cesta k probuzení Ducha

Ježíš Kristus hovořil o “slabém těle”. Dnešní lidé však tento výraz nechápou správně. Tato slova ve skutečnosti mají vyjádřit skutečnost, že činnost ducha je bržděna hmotným tělem. Duch je jakýmsi hnacím motorem lidského života. Všechny jeho projevy a síly si člověk ani nedokáže představit. Mnoho lidí není ochotno uvěřit v existenci ducha. To je také příčinou, proč se nechávají ovládat hmotnou smyslností, […]

Kategórie
Duchovné učenie

Stredná cesta

Buddha nechce, abychom šli dvojí cestou – cestou žádosti a pohodlnosti na jedné straně a strachu a odporu na druhé. Učí nás být si vědomi potěšení. Hněv, strach, neuspokojení nejsou cestou žáka, ale cestou světských lidí. Klidný člověk kráčí po střední cestě pravé praxe a nechává ulpívání nalevo a strach a odpor napravo. Ten, kdo […]

Kategórie
Duchovné učenie

Pochopenie Buddhovho učenia…

Učení Adžána Čá obsahuje to, co se nazývá „jádro buddhistické meditace“ – přímé a jednoduché praxe směřující k utišení srdce a otevření mysli. Tato cesta bdělosti či meditace vhledu je právě tou formou buddhistické praxe, která se na Západě rychle rozšiřuje a učí ji mniši i laikové, kteří předtím sami studovali v lesních klášterech nebo […]