Teal Swan – K čertu se zákonem přitažlivosti

Přepis videa:

Zdravím. Tento vesmír řídí zákon přitažlivosti (ZP). To v podstatě znamená, že podobné se přitahuje… jako magnet. Continue reading “Teal Swan – K čertu se zákonem přitažlivosti”

Reklamy

Zákon polarity…

Z knihy Kurta Teppenweina Duchovné zákony ma zaujal ešte jeden zákon, ktorý sem pridávam.

Tento zákon říká, že všechno , co je, má dva póly, ale je ve skutečnosti jedno a totéž. Všechny zdánlivé protiklady jsou podle své podstaty identické, jen se liší stupněm svého výrazu. Štěstí a neštěstí, láska a nenávist jsou ve skutečnosti jen dva póly téže věci.

Každý jev na tomto světě má dvě strany. Oblast ležící mezi těmito dvěma stranami je však jen jedna. Jakmile dojdeme k pochopení, poznáme jednotu mezi oběma póly;zdánlivá dualita se vytratí a my budeme opět v souladu, sami se sebou, se životem, s veškerým stvořením. Poznáme to docela snadno, když své vědomí zaměříme na protiklady, jako jsou „studený-horký“.

Představte si, že venku je 20 stupňů Celsia. Pravděpodobně to nebudete vnímat ani jako chlad, ani jako horko, nýbrž jako příjemnou teplotu. Obyvatel střední Afriky to může považovat za chladno, Eskymák naproti tomu za horko. A přesto to není ani jedno, ani druhé. Continue reading “Zákon polarity…”

Ako zmeniť niečo na sebe – programovanie podvedomia…

Dnes ráno mi kolegyňa dala prečítať jedno „kúzielko“, čo našla na internete. Po prečítaní sa ma spýtala čo si o tom myslím a či to bude fungovať. Myšlienka je silná a nesie v sebe určité vibrácie  a tým, že sa snažíme pôsobiť na krčnú čakru a zosilňovať svoje mentálne telo, tak by tento spôsob programovania mohol byť úspešný. Všetko je to o programovaní svojho podvedomia, ktoré pracuje ako PC. Čiže je na vás aký program tam nastavíte a ako výkonný má byť váš procesor. 😆 Continue reading “Ako zmeniť niečo na sebe – programovanie podvedomia…”

Duchovné zákony – rozvinutie vedomia…

Ako rozvinúť vlastné „vedomie blahobytu“

V našom vedomí môže byť účinná vždy iba jedna myšlienka. To je síce obmedzenie, ale zároveň tiež báječná šanca, pokiaľ si ale dáte pozor na to, aby to bola tá správna myšlienka. Musíte sa „naladiť na rezonanciu“ úspechu.

Uvedomte si, že vo vašom živote je účinné iba to, čo si myslíte a čomu veríte. Vedomosť sama o sebe ešte nič nespôsobuje. Váš život sa neriadi objemom vašich vedomostí, ale obsahom vášho myslenia a viery. Rozvinúť vedomie blahobytu znamená začať tým, že prepustíme vedomie nedostatku. Continue reading “Duchovné zákony – rozvinutie vedomia…”

Byť skutočnosťou…

V živote nie sú skúšky. Zdanlivé skúšky existujú iba v dualite. Jednota žiadne skúšky nepozná. Skúškou je len toto rozpoznať a prežiť.

Existencia skúšky spočíva v tom: poznať, že skúška je súčasťou ilúzie. Nevyhnutnosť skúšky, ako ukončenia akéhosi učebného procesu, ktorý sme si sami vytvorili, vzniká iba presvedčením o tom, že Zem je školou života. Z čoho by sa ale malo skúšať?

Mať za niečo zodpovednosť znamená byť pôvodcom, byť esenciou, podstatou.

Byť vedomým stvoriteľom svojich presvedčení a tvorcom každého okamihu a budúcnosti svojho života. Continue reading “Byť skutočnosťou…”