Kategórie
Duchovné

Túžba byť učiteľom…

Touha být učitelem není ze mne. Jsem Světlo Pravdy očím, ale kdo jedná z touhy, nevidí mne. Jsi-li slepý, byť bys znal moudrá slova, rozhazuješ je víc do bahna, než do úrodné země. Neboť rozséváš z touhy a přes ni nevidíš žíznícího po tvých slovech, ani toho, jenž před tvým hlasem své nitro zavřel.

Kategórie
Duša

Mnoho životov, mnoho majstrov

Pri hľadaní jednej knihy som natrafila na knihu  Mnoho životov, mnoho majstrov  a zistila som, že je to kniha, ktorá sa mi práve hodí do môjho vnímania . Recenzie na túto knihu boli veľmi dobré a aj v úryvku som si našla dosť zaujímavých veci.  Ako Brian L.Weiss píše v úvode svojej prvej knihy Mnoho životov, mnoho majstrov, i […]

Kategórie
Duchovné

Žít duchovní život

Duchovně probuzený člověk ví, že odpovědí na jakýkoli problém je láska. Spiritualita a náboženství není nutně to samé. Náboženství je vnější forma, spiritualita je vnitřní obsah. Náboženství je slupka, spiritualita je jádro. Náboženství je soubor přesvědčení, spiritualita je sled prožitků.

Kategórie
Duchovné učenie

Znášaj nedokonaľosť iných ľudí…

1. Čo človek sám u seba alebo u iných nemôže napraviť, má trpezlivo znášať, kým Boh nerozhodne inak. 2. Pomysli si, že je tak hádam lepšie pre vyskúšanie tvojej trpezlivosti, bez ktorej naše zásluhy nemajú veľkú cenu. 3. Pri takých prekážkach pros, aby ti bol Boh na pomoci, žeby si mohol všetko trpezlivo znášať. 4. Ak niekoho […]

Kategórie
Duchovné

Jeseň krásna čarovná…

Jesenná rovnodennosť (Mabon, Jeseň… ) Prichádza obdobie babieho (či indiánskeho) leta, vo vzduchu je možno spozorovať ľahké pavučiny či „páperie“ z topoľov. Dni a noci sú opäť rovnako dlhé, no dni majú tendenciu sa skracovať. Slnečný Boh starne s pripravuje sa na odchod, a Bohyňa matka cíti, že v jej lone rastie dieťa. Príroda sa tiež chystá na zimný […]

Kategórie
Duchovné Myšlienky

Pandorina skrinka…

Aby pohádka byla pohádkou, Honza dostal princeznu a byla jim vystrojena velkolepá svatba, aby děti poznaly, že dobro a láska vítězí nad zlobou a chtíčem, musí se kladná postava, například princ, utkat s drakem, splnit nelehké úkoly krutého krále, zlomit moc čarodějů a ježibab. Častokrát se nám při pohádkách tajil dech, schovávali jsme se pod peřinu či do bezpečí náruče maminky, která nám je četla. Dnes […]

Kategórie
Duchovné učenie Energia

Jasmuheen – žití bez jídla (1. část)

Už dlhšie spracovávam myšlienku, aký by bol život, keby sme nemuseli jesť, prijímali by sme len energetické tekutiny. Prechod na tento typ spôsobu života by si vyžadoval silnú koncentráciu, pevnú vôľu a odhodlanie zbaviť sa závislosti na jedle. Podotýkam, že tým, že naše telá nie sú zatiaľ na takéto niečo prispôsobené, nebolo by to vhodné […]

Kategórie
Duchovné

Svätá Lucia…

Svätá Lucia (+284…..Syrakúzy  † 304) je jedna z katolíckych a pravoslávnych svätých. Uctievajú ju (ako jediného svätého) aj luteránski Švédi a Nóri. Je patrónkou slepých. Jej deň sa medzi katolíkmi oslavuje 13. decembra (pozri aj Lucia). Uctieva sa dokázateľne od 5. storočia. Pochádzala z dobre situovanej rodiny, ale rozdala svoj majetok i plánované svadobné veno […]

Kategórie
Duchovné učenie

Nové verzus staré…

Milování světa Starý člověk byl jino-světský, starý člověk byl proti světu. Starý člověk vždy hleděl k nebesům. Starý člověk se zajímal více o život po smrti než o život před smrtí. Zájmem nového člověka bude TENTO život, protože je-li postaráno o tento život, onen bude vyplývat sám od sebe. Jedinec se s ním nepotřebuje trápit, […]

Kategórie
Duchovné učenie

Závora vědomí – vstup do inkarnace…

Veškerá dogmata, světové názory, modely víry a výchovy jsou lidskými produkty. Vše dogmatické sice určují a svými negativními a násilnými požadavky podporují temné energie a bytosti, ale přece jen jde o výsledek lidského působení. Temné entity, které působí na naší planetě, potřebují lidi k tomu, aby si z nich braly emocionální a mentální energii a […]