Jaké jsou fáze hledání vlastní vzestupné světelné cesty?

Jiří Novák7Hledání vlastní správné vzestupné světelné duchovní cesty má následujících šest fází: 1. Hledání základních informací (U2). 2. Zhodnocení a přijmutí zásadního rozhodnutí (U2 a U3). 3. Přenos základních poznatků do praxe svého života (U3). 4. Získávání dalších detailních informací (U4, U5, U6). 5. Kontrola a zhodnocení prvních výsledků (U7 a U8). 6. Prohlubování a rozvíjení správné cesty (U9).

_______________________________________________________________

1. Fáze hledání základních informací (U2)

Na počátku je fáze hledání informací. Pokus o nalezení takových informací, které mne vnitřně osloví a především skutečně dovedou na světelnou cestu. Continue reading “Jaké jsou fáze hledání vlastní vzestupné světelné cesty?”

Reklamy

Dětskost jako archetypální stav…

A Ježíš pravil: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské.“ (Mt 19,14) 

Ježíš říká: „Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání, skryli je, nevstoupili dovnitř, a ty, kteří vstoupit chtějí, nenechali. Vy ale buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“(T 39; Mt 10,16; Mt 23,13; L 11,52)

dietaSvětci všech různých tradic, velcí mudrcové, ršiové i moudré knihy se zmiňují o jisté nutnosti přistupovat k duchovním ideálům se srdcem dítěte. Dokázat žít ve stavu dětskosti (ne nutně vztaženém k našemu vlastnímu dětství, ale spíše k archetypálnímu stavu dítěte se vším, co z toho vyplývá a co vlastně symbolizuje) je skutečně velmi podstatné. Continue reading “Dětskost jako archetypální stav…”

Začnime pocitivosťou – ideme duchovnou cestou…

Neznamená to však, že duchovnosť nie je schopná nám pomáhať, že náuky nie sú dobré, alebo že ich nie sme schopní pochopiť.

Problém spočíva predovšetkým v tom, že udržiavanie správneho duchovného postoja sa veľmi líši od bežne navyknutého spôsobu myslenia, a my sa preto ocitáme v konflikte medzi týmito dvoma svetmi. Zmysly nás priťahujú k svetskému spôsobu života, zatiaľ čo intelekt a intuícia nás vyzývajú, aby sme sledovali duchovnú cestu, lebo tá nás nakoniec oveľa viac uspokojuje a má pre nás aj podstatne väčší význam.

Snažíme sa preto ísť po oboch cestách – tie sú však v rozpore.

Buď teda ideme nejakú dobu po duchovnej ceste, ale potom sa dostaneme do ťažkostí, lebo naše očakávania a sny sa nesplnia, alebo si myslíme, že sme sa už naučili dosť a vrátime sa k starému spôsobu života. Zrazu ale zistíme, že sa opäť stretávame s množstvom problémov a zlozvykov, o ktorých sme si mysleli, že sme ich už prekonali. Continue reading “Začnime pocitivosťou – ideme duchovnou cestou…”

Začnime s poctivosťou…

Môžeme si byť istí jednou vecou: nevieme všetko. Nepoznáme presne minulosť, z ktorej pochádzame, ani budúcnosť, ku ktorej smerujeme. Možno, že ani nepoznáme svoj súčasný stav tela, mysle a citov. Keďže sú naše znalosti veľmi obmedzené, musíme čeliť úzkosti, ktorá je pod povrchom všedného života, a podozreniu, že nás do pasce lapila vlastná nevedomosť. Možno, že za oponou každodenného života existuje zmysel akejsi inej reality, ale táto pravda je nám nejako skrytá. Continue reading “Začnime s poctivosťou…”

Podobenstvo o životnom poslaní človeka…

Čas Vianoc je aj časom rozjímania a prijímania vyššieho svetla do svojej podstaty. Nasledujúce slová hovoria o poslaní, ktoré máme naplniť, tak vám želáme, aby ste v tichu svojho srdca zhodnotili cestu, po ktorej kráčate a zistili ako ďaleko ste sa dostali. Netreba sa ponáhľať. Časom Boha je večnosť, náš zrýchlený čas má božiu iskru iba vo chvíli, keď sa na okamih zastavíme a napojíme sa na celý vesmír. Želáme vám krásne a zmysluplné prežitie vianočných sviatkov a veselé napĺňanie životného plánu. Continue reading “Podobenstvo o životnom poslaní človeka…”