Kategórie
Duchovné učenie

Duchovný učiteľ…

Dobrý duchovný učiteľ ti len ukáže myšlienku a počká, kým jej sám porozumieš.Nauči ťa myslieť a vnímať  srdcom. Jednať na základe svojich skúseností a byť v súlade so sebou samým. Mať takéhoto duchovného učiteľa je najväčším požehnaním. Takýto učiteľ vidí všetko, čo sa vás týka, jediným pohľadom.

Kategórie
cesta k sebe Energia

Poselstvo duchovných učiteľov…

Zdroj:GoschaTV1