Kategórie
cesta k sebe

Vnímať srdcom duše…

Vnímať srdcom…to boli navedenia od mojich šamanských sprievodcov pri cestách do vnútra,  ktorí stále poukazovali, nech sa učím veci vnímať cez srdce. No ja som stále nechápala ako. Viem , čo znamená konať zo srdca, ale vnímať srdcom…pokiaľ to človek sám neprežije, nepochopí.