Kým sme pre spoločnosť a ako sa vidíme?

Súvisiaci obrázok

Každý si nesieme nejakú osobnosť v sebe a na tomto základe sa aj prejavujeme. Človek by mal byť však pozorovateľom seba samého, aby videl všetky svoje postoje, reakcie a dokázal usúdiť, kedy sa správa nadradene a kedy sa nechá zatlačiť do kúta. Podľa takýchto situácii môžeme vedieť seba usmeriť a uvedomiť si, ako konáme a snažiť sa nabudúce zachovať inak…je to proces učenia a sebarozvíjania. Continue reading “Kým sme pre spoločnosť a ako sa vidíme?”

Reklamy

Proč vlastně nosíme masky a hrajeme role?

Zite-život-bez-maskyProtože jsme si vytvořili pocit, že takoví, jací opravdu jsme, nejsme dost dobří. Nutnost „hrát“ se v nás formuje velice záhy, v dětství, proto- že ne vždy jsou rodiče připraveni přijímat všechny stránky svého dítka s otevřenou náručí. Dle svého nastavení a vlastní výchovy stejně jako podle společenských pravidel a míry, do jaké konvencím sami podléhají, svými reakcemi korigují projevy dítěte. A tak už na pískovišti můžete slyšet maminky volat na své kojence: „Fuj, ošklivý chlapeček! Nesmí bít holčičku lopatkou po hlavě!“ Continue reading “Proč vlastně nosíme masky a hrajeme role?”

MYSL A TVÁ PŘIROZENOST

downloadMysl a přirozenost jsou dva hráči ve stejné hře. Každý však míří někam jinam. Mysl tě odvádí do zákoutí tužeb a očekávání. Nedá ti nikdy pokoje, ždíme z tebe energii a není nikdy spokojená s tím, co je. Věčně pochybuje a neustále přemítá o tom, co bylo nebo co bude. Chová se jako nezvaný host, který v tvém domě křičí jako malé dítě a neustále na sebe upozorňuje. Tvá přirozenost – to, čím ve skutečnosti jsi, je však plná lásky. Continue reading “MYSL A TVÁ PŘIROZENOST”

Kto je král a kto žobrák?

downloadVždy jsem snil o tom, že se stanu slavným, bohatým a úspěšným člověkem.

Můžete mi pomoci naplnit mou touhu?

Ne, pane, nemohu, protože vaše touha je sebevražedná. Nemohu vám pomoci spáchat sebevraždu. Mohu vám pomoci růst a existovat, ale nemohu vám pomoci spáchat sebevraždu, nemohu vám pomoci bezdůvodně zničit sebe sama. Continue reading “Kto je král a kto žobrák?”

Člověk v programech mysli

ernestina-uvodni-strankaČlověk je mnoho-úrovňová bytost, prožívající se a uvědomující v nižším a Vyšším vědomí. Naše Vyšší vědomí se pohybuje v zosobněném, mentálním poli. Děje se tak od začátku inkarnace, kdy se Vyšší vědomí začíná ztotožňovat s individualizovanou myslí a zapomíná na sebe, na svoji duševně – duchovní podstatu.

S úctou ke všem rovinám naší osobnosti se budu věnovat právě té, která je označována jako osobní,  tzv. nízké jáneboli ego, postavené na strachu a sobectví,  vině, oběti a trestu. Continue reading “Člověk v programech mysli”