Kategórie
Reiky

Zdravotní problémy týkající se sedmého emočního centra

SEDMÉ EMOČNÍ CENTRUM – CHRONICKÉ A DEGENERATIVNÍ PORUCHY A ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ NEMOCI Sedmé emoční centrum se od ostatních center poněkud liší, neboť onemocnění, která spadají do tohoto centra, jsou často ta, jež vzniknou v rámci jiných emočních center, ale vyvinou se až do extrému. Například onemocnění prsou spadají do čtvrtého emočního centra, avšak rakovina prsu, […]

Kategórie
Energia Reiky

Zdravotní problémy týkající se šestého emočního centra

ŠESTÉ EMOČNÍ CENTRUM – MOZEK, OČI A UŠI Šesté emoční centrum zahrnuje mozek, oči a uši. A zdraví tohoto centra závisí na tom, jak dobře dokážete vnímat informace z obou sfér – té pozemské i té mystické – a jak dokážete tyto informace využívat ve svém životě. Závisí na tom, jak flexibilní je vaše myšlení […]

Kategórie
Reiky

Zdravotní problémy týkající se pátého emočního centra

PÁTÉ EMOČNÍ CENTRUM – ÚSTA, KRK A ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Zdraví orgánů pátého emočního centra závisí v zásadě na tom, jak umíte v životě komunikovat. Jestliže máte potíže s komunikací – ať už se jedná o to, že nedostatečně nasloucháte ostatním, nebo o to, že se sami nedokážete efektivně vyjádřit – máte pravděpodobně zdravotní potíže v […]

Kategórie
Reiky

Zdravotní problémy týkající se čtvrtého emočního centra

ČTVRTÉ EMOČNÍ CENTRUM – SRDCE, PLÍCE A PRSA Problematika čtvrtého emočního centra se zabývá tím, jak dokážete udržet v rovnováze potřeby svoje a potřeby člověka, se kterým jste ve vztahu. Pokud se vám to nedaří, vaše tělo tuto nerovnováhu promítne do zdravotních problémů spojených s vaším srdcem, prsy a plícemi, jako je vysoká hladina cholesterolu, […]

Kategórie
Energia Reiky

Zdravotní problémy týkající se třetího emočního centra

TŘETÍ EMOČNÍ CENTRUM – TRÁVICÍ SYSTÉM, VÁHA, NADLEDVINKY, SLINIVKA BŘIŠNÍ A ZÁVISLOSTI Zdraví orgánů třetího emočního centra závisí v zásadě na tom, jak člověk vnímá svoje vlastní já, jakou má míru sebeúcty a jakým způsobem ji podporuje. V této kapitole se zaměříme na mnoho aspektů pojících se ke třetímu emočnímu centru. V některých částech se […]