Kategórie
Život sám o sebe

Váž si svoj telo…

Tělo je tvým pomocníkem. Miluj ho a dej mu, co potřebuje. Co potřebuje dnes, zítra potřebovat nebude, ty mu však daruj tolik, aby nehladovělo dnes. Tělo je služebníkem i bratrem ducha. Buď i ty dobrým služebníkem a vůdcem svého těla, nastal-li v tobě čas. Neboť slova slyší jen ti, pro které nastal čas. Přijímej pokrm […]

Kategórie
Duchovné učenie

Tři těla, fyzické, subtilní a kauzální…

Lidské tělo, chrám duše, nástroj pro vnější projevení vnitřního života člověka: kolik o něm doopravdy víme, o tomto našem věčném společníkovi? Věda neustále odhaluje více o schopnostech těla, jeho omezeních, slabostech, jeho silách. Pomalý pochod evoluce je značně mění. Přesto, jakkoli je studujeme, jakkoli se o něm učíme, jakkoli je měníme či zlepšujeme, to, co […]

Kategórie
Duchovné Duchovné učenie Duša

Život vo svete nevidenom…

Vlastní průběh smrti nemusí být nutně bolestný. Za svého po­zemského života jsem viděl mnoho lidí, kteří překračovali hranici do duchovní říše. Měl jsem možnost pozorovat fyzickýma očima boje, které se odehrávají, když se duch snaží navždy se oprostit od těla. Svým duchovním zrakem jsem také viděl ducha odcházet, ale ni­kde jsem nebyl schopen zjistit – […]