Kategórie
Meditácia

Spievanie do čakier…

Táto meditácia používa zvuky hlasu meditujúceho, ktoré spolu s hudbou pomáhajú preniesť vedomie do čakier. Týmto; sa čakry otvárajú a harmonizujú. Meditácia vás môže preniesť do hlbokého kľudného vnútorného ticha. To sa deje prostredníctvom vašich vlastných zvukov alebo tým, že budete počúvať a vnútorne cítiť zvuky z meditačného CD. Meditáciu môžete robiť v akúkoľvek dobu.