Dôvody pre inkarnáciu…

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inkarnacia duše

Mailom som dostala odkaz na tento článok. Po prečítaní sa mi ukazuje, koľkým ľuďom sa vnútorne otvorili situácie z minulých životov a vďaka nim pochopili svoje vzťahy, postoje a prečo riešia také problémy vo svojom živote…pochopili, že ich život má hlbší zmysel. Continue reading “Dôvody pre inkarnáciu…”

Reklamy

Proč se rodíme…

imagesPlány, které si formujeme před narozením, jsou dalekosáhlé a podrobné. Zdaleka v nich nejde jen o volbu životních výzev. Vybíráme si své rodiče (a oni nás),  dobu a místo narození, školy, do nichž budeme chodit, domovy, v nichž budeme žít, lidi, s nimiž se setkáme a vztahy, jež prožijeme. Pokud jste někdy měli pocit, že určitou osobu, s níž jste se právě seznámili, už dávno znáte, je docela možné, že tomu tak opravdu je. Takový člověk byl zřejmě součástí vašich plánů před narozením. Jestliže máte podivný pocit,že už jste někdy nějaké místo či obraz viděli nebo určité jméno nebo větu slyšeli, často se jedná o matnou vzpomínku na to, o čem jste mluvili před svým narozením. Při mnoha plánovacích sezeních už máme jméno a vzhled té osoby, kterou se staneme ponarození. Pomáhá nám to vzájemně se pak poznat na fyzické úrovni. Pocit déjà vu se často správně připisuje nějaké události z minulého života, ale mnoho déjà vu jsou vzpomínky na plánování před narozením. Continue reading “Proč se rodíme…”

Rudolf Steiner… Dévachan – Nebe

Co zbývá člověku po odložení tří těl – fyzického, éterného a astrálního?

Vzpomínkový obraz (životní tableau), který vystupuje po smrti před duševní zrak a pomíjí v okamžiku, kdy astrální tělo vystoupí z těla éterného. Tento obraz klesá skoro do nevědomí, a jako bezprostřední duševní vjem mizí. Zbývá z něj však něco důležitého: obraz mizí, jeho plod ale zůstává. Celý výtěžek posledního života zůstává jako extrakt sil ve vyšším astrálním těle a doslova v něm dříme. Člověk už tento děj prodělal velmi často. Continue reading “Rudolf Steiner… Dévachan – Nebe”

Nenaříkejte nad svými mrtvými

Viem, že tento článok mohol byť  uverejnený 1.11.2011 , ale našla som to až včera. Vždy som rozmýšlala, čo želať zosnulému ak zapaľujem sviečku, či svetlo jeho duši a kľud, či  krajšiu inkarnáciu, no každopádne vždy som mala v tom chaos.

Nenaříkejte nad svými mrtvými….Stejně si počínejte, když naříkáte nad mrtvými a truchlíte, neboť vaše ztráta je jejich ziskem. Nečiňte jako ti, kteří truchlí před lidmi a hlasitě naříkají a roztrhají své šaty, aby ostatní viděli jejich smutek. Neboť všechny duše jsou v rukou Božích a všichni ti, kteří činili dobro, budou dlít se svými předky v lůně Věčného. Continue reading “Nenaříkejte nad svými mrtvými”

Závora vědomí – vstup do inkarnace…

Veškerá dogmata, světové názory, modely víry a výchovy jsou lidskými produkty. Vše dogmatické sice určují a svými negativními a násilnými požadavky podporují temné energie a bytosti, ale přece jen jde o výsledek lidského působení. Temné entity, které působí na naší planetě, potřebují lidi k tomu, aby si z nich braly emocionální a mentální energii a využívaly jí.

Jestliže nyní, v pozemském životě, dva lidé společně odbourají nějakou starou karmickou zátěž, je to důsledek minulého lidského konání a pozemských okolností.

Síly duše sice díky nové situaci pomáhají nacházet cestu poznání a řešení, ale jen v rámci stávajících lidských a kulturních vzorů v okolí nové osobnosti.

Život člověka s jeho vztahy je na jedné straně výsledkem událostí a činů některé dřívější inkarnace na této planetě a na straně druhév všeobecných transformačních procesů lidstva jako celku. Zpracování starých karmických zátěží je ve vztazích a v partnerství často důvodem, proč jsou dva lidé vůbec spolu. Tím, že určující události prožívají společně a spolu zvládají těžké situace, navážou často niterné spojení. V takových případech plánují duše opět společnou cestu jako partneři, příslušníci jedné rodiny či přátelé, aby se vzájemně podporovaly. Existuje nespočet příkladů, kdy lidé urazili dlouhou společnou cestu s předem určenými dušemi. Takoví lidé jsou si většinou hned velmi blízcí, což někdy může vést k partnerským nedorozuměním. Continue reading “Závora vědomí – vstup do inkarnace…”

Manželstvo sa neuzatvára v nebi…

Podklad karmických vztahů

Leckdo si může položit otázku: „A co je to vlastně nebe ?” Obecně můžeme za „nebe” považovat dokonalou duchovní říši, v níž žádosti pozemského světa nemají žádný význam. Nejsme schopni plně chápat majestátnost či pravé bytí těchto míst, ale můžeme alespoň tušit, jaká tu musí existovat láska a sepětí s Bohem. Tyto sféry jsou naším opravdovým životem a naší pravou skutečností. Naproti tomu pozemský život je iluzí, zdáním skutečnosti, která umožňuje duším odpadlým od Boha návrat domů. Země slouží jako poznávací rovina a místo poučení. Na ní lze zřetelně vidět účinky libovůle a negativních energií. Časem jasně poznáme, že život bez nejvyšší lásky je beznadějně nestálý. Bez vnitřní oddanosti božskému principu strádáme. Zdá se, že světské struktury, celé země, lidské výtvory i hospodářští giganti budou v nadcházející době zničeni, pokud se nezaměří na dobro. Continue reading “Manželstvo sa neuzatvára v nebi…”