Kategórie
Duchovné učenie

Božská intuícia … Počúvajte svoje srdce

VEDIEŤ SI VYBRAŤ CESTU SVOJHO SRDCA ZNAMENÁ NAUČIŤ SA SLEDOVAŤ INTUÍCIU. LOGIKA VÁM ZBEŽNE MÔŽE POVEDAŤ, KAM BY CESTA MOHLA VIESŤ, ALE NEMÔŽE POSÚDIŤ, ČI ŇOU PÔJDE AJ VAŠE SRDCE.” Ak podnietite svoju intuíciu tým, že jej začnete klásť otázky a budete sa riadiť jej múdrosťou, deň čo deň vás bude sprevádzať vyššia inteligencia. Je […]

Kategórie
Duchovné učenie

Božská intuícia…BOŽÍ UČEBNÝ PLÁN

Na svet prichádzame do istých špecifických podmienok. Sú to rôzne faktory: rodičia, ktorým sme sa narodili, či nás milujú alebo nám láska chýba, či je naša rodina bohatá alebo je úplne bez peňazí, či sme chorí alebo zdraví. Vstúpili sme do školy života a nech sú naše zážitky a skúsenosti akékoľvek, učíme sa vyťažiť z nich […]

Kategórie
Energia

Cesta k intuícii…

Inštinkt je naša minulosť. Predstavuje všetko to, čím sme si museli ako ľudia prejsť, aby sme sa evolučne dostali tam, kde sa momentálne nachádzame. Ide o naše pudy, o naše najzákladnejšie potreby ako je prijímanie potravy či sexuálna aktivita. Inštinkt je našou prirodzená súčasť, je nám daný a predovšetkým je potrebný. Nesmieme sa mu brániť, […]