Kategórie
Duchovné učenie Sny

Jdi cestou do nitra svého, najdi pravdu v sobě…

Mějte se na pozoru, ať své almužny nedáváte před lidmi, aby vás viděli. Jinak nebudete mít odplaty u svého Otce nebeského. Když tedy dáváš almužnu, nemáš to vytrubovat, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby byli od lidí vychvalováni. V pravdě pravím vám, oni už mají svou odplatu. Když ale dáváš almužnu, nechť tvá […]

Kategórie
Príbehy

Príbeh o slobode…

Jeden starý kňaz, prišiel raz v jedno veľkonočné nedeľné ráno do kostola a doniesol so sebou hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa oltára. Viacerí ľudia v údive nadvihli obočie, keď prehovoril. Včera som sa prechádzal po meste a uvidel oproti chlapca, ktorý niesol tuto klietku. Boli v nej tri malé vtáčiky, trasúce sa […]

Kategórie
Duchovné učenie

Žij podle svého poznání…

  Vskutku, kteří věří a poslechnou, zachrání své duše, a kteří neposlechnou, ztratí je. Neboť pravím vám: Není-li vaše spravedlnost větší než ta těch učenců a farizejů, nepřijdete do Říše nebeské. (Kap. 25, 10) Kristus objasňuje, opravuje a prohlubuje Slovo: Výpověď: „… kteří věří a poslechnou, zachrání své duše, a kteří neposlechnou, ztratí je“ znamená: […]

Kategórie
Duchovné Duchovné učenie Duša Energia

Životný plán duše…

Při definování „vlastního životního plánu” si stále znovu klademe otázku: „Co vůbec znamená ono »vlastní“ ?” Tady je důležité zabývat se rozdílem mezi duší, která se nachází ve své celistvosti v duchovních rovinách, a příslušnou inkarnovanou osobností, která je svou podstatou pouze malou částí této celkové duše. Duše žije v úzké vazbě na duchovní rovinu […]

Kategórie
Duchovné Duchovné učenie psychosomatika Reiky Sny

Duchovní koloběh energie

Strom života v člověku Vším co existuje – tedy také hmotou i člověkem – proudí kosmická síla, energie, která vše oživuje, vyživuje a zachovává; bez této síly, která je „za“ veškerými útvary, by ani hmota ani člověk nemohli existovat. Můžeme tuto sílu nazývat „všesílou“ nebo „všeduchem“ nebo „proudícím éterem“ – nebo „Bohem“. Je to Duch […]

Kategórie
Duchovné Duchovné učenie Sny

Sedembolestná Panna Mária…

Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa […]

Kategórie
Duchovné Duchovné učenie Duša

Reinkarnácia a voľba duše…

Duše je kniha života. V ní se zaznamenává veškeré vnímání, myšlení, mluvení a jednání, ať pozitivní nebo negativní. Negativní vibrace vytvářejí zastínění (zatížení) duše. Jsou to obaly nebo též oblačné závoje, které zadržují Boží světlo. Na základě přibývajícího zahuštění se duše stále více opouzdřovala; sedm obalů, nazývaných také oděvy nebo obaly duše, se stahovalo do […]

Kategórie
Duša Energia

Klinická smrť…

Nedávno sa tu v komentoch riešila otázka “S čím sa človek môže Bohu pochváliť, až si jeho dušu k sebe povolá.” Myslím , že v tomto článku je to pekne opísané. Mnoho ľudí má svoje skúsenosti s klinicku smrťou a R. Moody sa na ich základe snažil opísať vo svojej knihe “Život po živote”. Príbeh pacienta: Po […]

Kategórie
Duchovné Duchovné učenie Duša

Modlitba duše…

Komplikované formy modlitby nás unavují a rozptylují, protože přicházejí z lidských oblastí, ze světa našich myšlenek a smyslů a jsou utvářeny našimi přáními a tužbami. K čemu byl člověk po léta vychováván, pochází z vnějšku. Platí to i o tom co leží v hloubi naší duše, je nám duchovně vrozeno a pochází z čistých oblastí […]

Kategórie
Duchovné Duša Energia Liečenie

Božské Prorocké léčení…

Jedním z největších darů Ducha Božího nám lidem je Božské Prorocké léčení. Ve slově projevení Krista skrze ústa proroka smíme přijmout Jeho bezprostřední, mocné božské záření. To účinkuje coby Božské léčení ve všech těch lidech, jež se nacházejí v aktivní víře. Dostane se jim spásy pro jejich duše, a – očištěním duše – také úlevy […]