Kategórie
Sny

Jóga sna…

V jednej sútre Buddha Šákjamuni  popisuje pomocou viacerých prirovnaní svet javov, ktorý obvykle považujeme za reálny. Našu realitu prirovnáva k padajúcej hviezde, optickej ilúzii, mihotavému plameňu maslovej lampy, kvapkám rosy za úsvitu, bublinkám na vode, záblesku, ku snu či mrakom. Podľa Buddhu sú v skutočnosti všetky zoskupenia existencie, všetky dharmy  a v podstate všetky javy rovnako […]