Kategórie
Energia

Kouzla a zázraky

Existují čtyři božské roviny (sféry, světy) – Acilut, Berija, Jecira a Asija. Acilut je svět vyzařování. Ze světa Acilut se rodí tři světy, podle sestupné posloupnosti to jsou – Berija, Jecira a Asija.Berija je svět stvoření, svět zázraků a zázračného léčení.Jecira je svět utváření, utvořil se též vyzařováním. Je to rovina kouzel a magie. Někdy […]

Kategórie
Duchovné Duša Energia

Pojednáni o duši…

KVŮLI JAKÉMU PROSPĚCHU DUŠE SESTUPUJE NA TENTO SVĚT Hodlaje chce  objasnit, jaký prospěch má duše v tomto světě, musím předeslat to nejdůležitější, že totiž musí vystoupit ze světa služby do světa odměny. Než duše sestoupí na tento svět, postrádá velmi mnohé, jakkoli přebývá na dostatečně vyvýšeném místě a ve výšinách světa. Věc se má takto: […]

Kategórie
Civilizácie Kabala Veštenie

Tridsať dva ciest múdrosti…

V samém srdci západního zpusobu chápání Stromu života je útlý spisek, který se jmenuje „32 cest moudrosti“. Vetšinou je tento dokument doplnkem Anglických vydání Sefer Jecira a je chápán jako její výklad nebo osvetlení. Nicméne, základ „32 cest moudrosti“ nevychází ze Sefer Jecira, ale z Thóry, z První kapitoly knihy Genesisi. Navíc, spisek „32 cest […]

Kategórie
Civilizácie

Zasvätenie do Henochiánskej mágie…

Henochiánska mágia patrí k najviac fascinujúcim a zároveň najkontroverznejším magickým systémom západnej ezoterickej tradície. Jej tajomstvo svetu odhalili koncom 16. storočia slávni mágovia John Dee (1527-1608) a Edward Kelley (1555-1597), ktorým ju údajne sprístupnila anjelská inšpirácia. Henochiánska mágia sa tak stala jedným zo základných kameňov starobylých praktík ceremoniálnej mágie až do súčasnosti. Dvaja doktori… Autor knihy, […]

Kategórie
Civilizácie

Ľudská duša podľa učenia Kabaly…

Dne 5. března roku 1887 pronesl německý badatel, hrabě Leiningen, v Psychologické společnosti v Mnichově přednášku, ve které se zabýval problémem lidské duše podle učení kabaly. Tato přednáška je ve svém obsahu to nejlepší, co je nám v tomto směru známo.  Odkazujeme každého, kdo má zájem o názory kabaly na lidskou duši na otisk přednášky […]

Kategórie
Civilizácie

Ako pracovať so stromom života

Propracováváme sa “Stezkami“ skrze Čtyři světy. V Acilutu, světě počátků, pracujeme kontemplací, v Beriahu, tvůrčím světě, používáme rozjímání, zatímco v Jecíře, světě tvarů, používáme to, co bývá nazýváno obřadnou magií. A konečně v Asiahu, v projeveném světě, musíme jednat v podmínkách projeveného života. Tak spřádáme kabalistické schéma života, jak nás to učí Strom. Protože základní […]

Kategórie
Civilizácie

Strom života – schémy našich životov.

Žijeme ve schématech, protože musíme. Nemůžeme jim uniknout. Vesmír je schéma. Jsme jím i my. Jsou schémata ducha, duše, mysli i těla, rozprostřené všemi stavy existence. Můžeme je nalézt dost snadno kdekoliv. Naše lidská těla jsou magickým bludištěm schémat svou buněčnou stavbou. Stačí, když se podíváme jen na své vlastní špičky prstů, abychom mohli pozorovat […]

Kategórie
Civilizácie

Účel kabaly…

Kabalisté tvrdí, že úlohou Stvoření je přinášet radost a potěšení stvořeným bytostem. Vůle těšit se (nádoba či duše) přijímá potěšení podle své intenzity touhy. Proto vše, co bylo ve všech světech stvořeno, je pouze změna touhy přijímat potěšení a Stvořitel tuto touhu uspokojuje. Tato vůle přijímat rozkoš je podstatou Stvoření, jak duchovního, tak hmotného, včetně […]

Kategórie
Civilizácie

Základné princípy v Kabale…

Kabala učí o spojení příčiny a následku mezi duchovními zdroji, které se podle absolutních zákonů sjednocují do jednoho vznešeného cíle: dosažení Stvořitele stvořenými bytostmi,existujícími v tomto světě. Podle kabaly musí celek lidstva a každý jednotlivec docílit tohoto konečného bodu, aby plně dosáhl cíle a programu Stvoření. Po generace dosahovali jednotlivci určité duchovní úrovně skrze individuální […]

Kategórie
Civilizácie

Siene dolného sveta…

První oddělení: Jesod Jesod je říší temnoty, v níž přebývají zlé a negativní bytosti. Svými špatnými a zlými skutky tvoříme zlé bytosti, které působí zmatek a utrpení v našem životě. První oddělení dole, DOLNÍ ODDĚLENÍ JESOD, KTERÉ JE PRVNÍ ZDOLA, je místem temnoty a nic neosvěcuje. Je utvořeno jako sídlo duchů, vykonavatelů soudu a mocných, […]