Kouzla a zázraky

Existují čtyři božské roviny (sféry, světy) – Acilut, Berija, Jecira a Asija.

4-svety_thumbAcilut je svět vyzařování. Ze světa Acilut se rodí tři světy, podle sestupné posloupnosti to jsou – Berija, Jecira a Asija.Berija je svět stvoření, svět zázraků a zázračného léčení.Jecira je svět utváření, utvořil se též vyzařováním. Je to rovina kouzel a magie. Někdy se mluví o psychickém těle.

Asija je svět učinění, rovina zhmotnění. Protože je člověk stvořen k podobě Boží, má v sobě tyto čtyři roviny. Obsahuje všechny čtyři světy.Na rozdíl od ostatních tvorů má svobodnou vůli, může se tedy v těchto rovinách pohybovat nahoru a dolů. To dává lidem možnost působit v kterékoli rovině a manipulovat s jejími silami. To je podstata kouzel a zázraků. Continue reading “Kouzla a zázraky”

Reklamy

Pojednáni o duši…

KVŮLI JAKÉMU PROSPĚCHU DUŠE SESTUPUJE NA TENTO SVĚT

Hodlaje chce  objasnit, jaký prospěch má duše v tomto světě, musím předeslat to nejdůležitější, že totiž musí vystoupit ze světa služby do světa odměny. Než duše sestoupí na tento svět, postrádá velmi mnohé, jakkoli přebývá na dostatečně vyvýšeném místě a ve výšinách světa. Věc se má takto: Před horním zplozením nemá duše žádné bytí, avšak po tomto zplození je nahá, a to do té doby, než sestoupí do dolní zahrady Eden, kde obdrží čisté roucho utkané ze vzduchu zahrady Eden.

A tak jeden každý stupeň, má-li být v budoucnu pozdvižen, musí nejprve sestoupit a být oděn do roucha. Věnuje-li se duše v tomto světě studiu Zákona, zaslouží si tím krásné roucho, které se nazývá říza Učitelů. Continue reading “Pojednáni o duši…”

Tridsať dva ciest múdrosti…

V samém srdci západního zpusobu chápání Stromu života je útlý spisek, který se jmenuje „32 cest moudrosti“. Vetšinou je tento dokument doplnkem Anglických vydání Sefer Jecira a je chápán jako její výklad nebo osvetlení. Nicméne, základ „32 cest moudrosti“ nevychází ze Sefer Jecira, ale z Thóry, z První kapitoly knihy Genesisi. Navíc, spisek „32 cest moudrosti“ pochází z konce 13. stoletíii, tedy stovky let pred vytvorením nám známého západního obrazu Stromu života.

Sefer Jecira (cca 1.stol pr.Kr.) spojuje a snaží se vysvetlit techto 32 cest genese. Jenže kniha 32 cest moudrosti byl napsána asi 1400 let po Sefer Jecira a o techto 32 cestách moudrosti mluví v kontextu Stromu Života, jež vzniknul dle Sefer Jecira. V dobe kdy byl psán spisek 32 cest, Strom Života vypadal trochu jinak než, jak vypadá jeho dnešní vzhled dle západní hermetické tradice. Byl to puvodní židovský Strom, který se rídil presnými pravidly, které vytvorila Sefer Jecira. Kdežto Západní Strom se rídil jinými pravidly. Continue reading “Tridsať dva ciest múdrosti…”

Zasvätenie do Henochiánskej mágie…

Henochiánska mágia patrí k najviac fascinujúcim a zároveň najkontroverznejším magickým systémom západnej ezoterickej tradície. Jej tajomstvo svetu odhalili koncom 16. storočia slávni mágovia John Dee (1527-1608) a Edward Kelley (1555-1597), ktorým ju údajne sprístupnila anjelská inšpirácia. Henochiánska mágia sa tak stala jedným zo základných kameňov starobylých praktík ceremoniálnej mágie až do súčasnosti.

Dvaja doktori…
Autor knihy, kanadský publicista Donald Tyson žije, ako sa dozvedáme z úvodnej poznámky jeho knihy, v Halifaxe v kanadskom Novom Škótsku. V mladosti ho priťahovala veda, čo sa prejavovalo v jeho vášnivom zaujatí pre astronómiu a stavanie teleskopov. Prvý z nich si zhotovil už ako dvanásťročný. Univerzitu začal študovať s túžbou dosiahnúť vedeckú hodnosť, ale potom bol podľa vlastných slov „odradený suchopárnosťou a zbytočnosťou mechanistického poňatia vesmíru.“ Začal sa teda venovať anglickej literatúre, vysokoškolské štúdium absolvoval s vyznamenaním a potom nastúpil na dráhu spisovateľa. V súčasnosti sa plne venuje úsiliu poznávania mágie v teórii i praxi. Jeho cieľom je vytvorenie ľahko prístupného a pochopiteľného systému osobnostného rastu, ktorý by vychádzal z najlepších ezoterických tradícií Východu a Západu, minulosti i prítomnosti – taký systém, ktorý by svojmu používateľovi pomohol porozumieť zmyslu vlastnej existencie a ponúkol spôsob, ako túto existenciu naplniť. Continue reading “Zasvätenie do Henochiánskej mágie…”

Ľudská duša podľa učenia Kabaly…

Dne 5. března roku 1887 pronesl německý badatel, hrabě Leiningen, v Psychologické společnosti v Mnichově přednášku, ve které se zabýval problémem lidské duše podle učení kabaly. Tato přednáška je ve svém obsahu to nejlepší, co je nám v tomto směru známo.  Odkazujeme každého, kdo má zájem o názory kabaly na lidskou duši na otisk přednášky Leiningenovy. V našem pojednání chceme doplniti výklad Leiningenův o tři prvky, kterými se v přednášce nezabýval, a sice o:

Ako pracovať so stromom života

Propracováváme sa “Stezkami“ skrze Čtyři světy.

V Acilutu, světě počátků, pracujeme kontemplací, v Beriahu, tvůrčím světě, používáme rozjímání, zatímco v Jecíře, světě tvarů, používáme to, co bývá nazýváno obřadnou magií. A konečně v Asiahu, v projeveném světě, musíme jednat v podmínkách projeveného života. Tak spřádáme kabalistické schéma života, jak nás to učí Strom.

Protože základní význam kabaly je obsažen ve Stromu života, musíme v něm hledat všechny informace. Strom je kabalistovi tím, čím je (nebo by měl být) kříž křesťanovi nebo kolo buddhistovi. Dokud neporozumíme dobře Stromu a jeho působení, nemůžeme se pokoušet využít kabalu, stejně jako se nemůžeme zúčastnit cyklistického závodu, neumíme-li jezdit na kole. Continue reading “Ako pracovať so stromom života”