Diagnostika karmy Edgar Cayce

Vo vyhľadávači štatistík som našla, že niekto hľadal odpoveď na otázku:“Majú karmu aj deti?” Bohužiaľ karmu máme všetci..už dieťa , ktoré skončí ako potrat, je karmická lekcia duše matky, aj dieťaťa. Silno sa pútame na hmotu a málo vnímame duševnú podstatu a veľa vecí vidíme ako nespravodlivosť. Duša len na vlastnej skúsenosti vďaka prežitku si uvedomí následok svojich činov ako viac nekonať…preto sme rozdielni a duchovná zralosť duše nás vedie. Našla som odkaz na knihu Edgara Cayceho o Diagnostike karmy, takže koho táto téma zaujíma…nech sa páči. 😀 Continue reading “Diagnostika karmy Edgar Cayce”

Reklamy

Predurčené stretnutia

Známa mi poslala mailom článok z časopisu Záhady života. Niekedy sú naše osudy naozaj zamotané, ale ide o pochopenie, že veci majú vždy hlbší význam. 😀  Continue reading “Predurčené stretnutia”

Osud človeka a koncepcia karmy

491_D133197Pojem osud nejobrazněji představuje starořecká mytologie. Tři sudičky, spřádající osud člověka, symbolizují minulost, přítomnost a budoucnost. Přadeno života se plynule vine jako sakrální zku- šenost lidské duše. V mnoha filozofických koncepcích jiných ná- rodů se osud chápe také jako řetězec událostí, které probíhají v pozemském životě konkrétního člověka. Na svých seancích přistupuji k osudu ze dvou hledisek: – z hlediska budoucnosti – z hlediska minulosti Osud člověka vidím v obraze energetického koridoru, v němž jsou zakódovány události z jeho minulosti a budoucnosti. Dalo by se to srovnat se symbolickým zobrazením životopisných faktů. To, co bylo v minulosti, se už stalo; budoucnost má modulace a různé varianty. Události, jež se programují v osudu člověka, předurčuje karma jeho duše a jeho vlastní volba. Změníme-li aspekty karmických programů, mů- žeme změnit nastávající události v osudu člověka. Continue reading “Osud človeka a koncepcia karmy”

AKO PREKONAŤ KARMICKÉ BLOKÁDY, KTORÉ NÁM BRÁNIA VZOSTUPU A ÚSPECHU

prevziať

Určite aj vy ste na sebe zistili, že sa v niektorých situáciách doslova motáte a neviete nájsť spôsob ako ju konečne uzatvoriť a posunúť sa ďalej. Niektoré lekcie, ktoré sme si predurčili ešte pred zrodením sú pre nás ťažko spracovateľné a je na nás, ako sa na ne budeme pozerať. Nepomôže nám nadávať na tých, ktorý nám ich pomáhajú prekonávať a stoja na strane našich tzv. protivníkov. Treba si uvedomiť, prečo sa nám to deje, čo za tým je a ako tým prejsť. Continue reading “AKO PREKONAŤ KARMICKÉ BLOKÁDY, KTORÉ NÁM BRÁNIA VZOSTUPU A ÚSPECHU”

Jak se vysvobodit z karmy…

imageSkutečnost je paradoxní. Člověk se tedy teprve musí vydat na cestu hledání. Nejprve si musí definovat, co vlastně hledá. Pak započne hledání, ale když se ho v určité době člověk nevzdá, nemá šanci nic nalézt. Hledání se však nemůže vzdát dříve, než najde to, co hledá. Kdo zůstává hledajícím, nikdy se nestane nálezcem. Hledající věčně hledají. Nálezci stále nacházejí. Tedy, nejprve začneme hledat a stáváme se hledajícím. Pak se staneme nálezcem, a to tím, že přestaneme hledat. Tím, že pochopíme, že jsme byli po celou dobu u cíle. Není nic, co bychom mohli hledat. Tehdy jsme našli a můžeme se vzdát dalšího hledání. Continue reading “Jak se vysvobodit z karmy…”