Kategórie
Veštenie

Kniha premien I-ťing -popis

Oldřich Král: I-ťing, Kniha proměn Maxima 1995, z čínštiny přeložil, výkladem a komentáři opatřil Oldřich Král Kniha proměn, I-ťing, patří k nejstarším knihám lidského rodu. Této knize se věnovaly celé generace čínských filozofů, myslitelů, básníků a vojevůdců. Svět Knihy proměn je svět obrazný, je to svět obrazů a znamení, proniknutí do něj i jeho prožívání […]

Kategórie
Veštenie

Veštenie z Knihy premien I-ťing

Dnes som si veštila v Knihe premien a bola som prekvapená ako mi vyšla odpoveď. 🙄  Raz za čas sem zablúdim, poviem otázku a kniha mi odpovie. Spýtala som sa, čo nám ukazuje táto doba a prečo sa deje to, čo sa práve deje. 😕 Odpoveď : 22. Hexagram Pi  –  Zdobení. Treba čítať aj medzi riadkami, mne to pochopenie dalo. […]