Kategórie
knihy

STŘÍPKY POZNÁNÍ…

 ♥  Polož svůj život na oltář a budeš vzkříšen. Člověka, jehož osobní tužby ve službě lidem zemřou, Bůh požehnaným životem obdaří. Činit vůli Boží znamená státi se nástrojem, který je ovládán ne naším chtěním, ale Bohem. ♥  Snadněji vyplouvá loď z přístavního doku na širé moře, než když se do něj zpátky vrací. Člověku dán je celý svět, aby úzkou cestu, vedoucí zpět k Bohu, nalezl.

Kategórie
Energia Liečenie

Desať základných princípov liečenia…

Dnes sa k nám do práce dostala znova kôpka kníh a medzi nimi bola ja zaujímavá knižôčka od Ianny Segal. Zaujala ma a pustila som sa do listovania. Každá časť nášho tela niečo predstavuje a po psychosomatickej stránke nám ukazuje iný pohľad na naše telo a jeho spôsob vyjadrenie sa ak k sebe nepristupujeme správne. […]

Kategórie
Duchovné učenie Duša Myšlienky

Milovať jeden druhého…

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Jan 15:12 Co je láska? Podívejte se na růži. Může snad růže říct: „Nabídnu svou vůni lidem dobrým a odepřu ji lidem zlým?” Nebo dovedete si představit lampu, která zadržuje své paprsky před špatnými lidmi, kteří v jejím světle chtějí projít? Mohla […]

Kategórie
Sny

Rudolf Steiner… Dévachan – Nebe

Co zbývá člověku po odložení tří těl – fyzického, éterného a astrálního? Vzpomínkový obraz (životní tableau), který vystupuje po smrti před duševní zrak a pomíjí v okamžiku, kdy astrální tělo vystoupí z těla éterného. Tento obraz klesá skoro do nevědomí, a jako bezprostřední duševní vjem mizí. Zbývá z něj však něco důležitého: obraz mizí, jeho […]

Kategórie
Duchovné Myšlienky

Nadpozemský pokoj…

Ľudí, ktorí v dôsledku nejakej tragickej straty zažili nástup novej dimenzie vedomia, je mnoho. Niektorí prišli o všetok majetok, iní stratili deti alebo partnera, spoločenské postavenie, reputáciu či fyzické schopnosti. Ľudia, ktorí prežili živelné pohromy a vojny, prišli dokonca o všetko naraz a ocitli sa uprostred „ničoho“. Tomu sa hovorí hraničná situácia. Tí, čo sa v nej […]

Kategórie
Liečenie psychosomatika

Perfektné trávenie…

Z hľadiska celkového zdravia nie je podľa ajurvédy v skutočnosti nič dôležitejšieho ako práve kvalita zažívania. Ajurvéda má porekadlo, ktoré zhruba hovorí, že pokiaľ by sme si mali vybrať medzi dobrou stravou so zlým zažívaním a medzi zlou stravou a dobrým zažívaním, varianta uvedená ako prvá by bola múdrejšou voľbou. Samozrejme je lepšie mať oboje […]

Kategórie
Duchovné učenie knihy

Slobodná vôľa

U každého človeka sa v dospelosti začne prejavovať ďalší z večných zákonov – slobodná vôľa. Má slúžiť na to, aby človek šiel vo vývoji svojou vlastnou cestou, ktorá je väčšinou iná, ako to žiada jeho okolie. Každý vo svojom vnútri cíti, ako má kráčať životom, lebo ho k tomu podvedome vedú jeho vlastné predsavzatia a […]

Kategórie
Duchovné učenie

Natália de Lemeny Makedonová…

Vďaka Lilah sa mi dostali pod ruku knihy od Natálie de Lemeny Makedonovej. Listovala som v nich a čítaním nachádzam veľa zaujímavostí, tak som sa ju vám rozhodla trocha priblížiť. Som jej vďačná, lebo doteraz som o nej nikdy nepočula. Bola to úžasná žena. Vybrané z  jej stránky: BRATISLAVA, FEBRUÁR 1998 Žijeme v dobe, ktorá […]

Kategórie
Duchovné učenie

Vo svetle pravdy…Prebuďte sa!

Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu! Čo obsahuje? Prázdne plevy, ktoré sa placho rozptýlia pred dychom Pravdy. Vyplytvali ste čas a silu pre nič. Roztrhnite preto putá, ktoré vás zdržujú, a […]

Kategórie
knihy

Nemoc a spiritualita…

„Aj v nemoci je časová spojitosť, spojenie s minulosťou a budúcnosťou?“ „V holograme Vesmíru a človeka nie sú výnimky. Vždy  a všade je všetko vo všetkom.“ „Z pohľadu tohto holografického prepojenia času ako by sme mohli charakterizovať nemoc?“ „Nemoc je symbolickým zrkadlom tvojej minulosti a potrieb tvojej budúcnosti. Je následkom minulých príčin, ktoré v sebe nesie a budúcnosti, ktorú v prítomnosti máš riešiť. […]