Kategórie
Život sám o sebe

Vonkajšia a vnútorná komunikácia

Komunikaci lze rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější komunikace se týká vztahu s okolním světem a s druhými lidmi. Slouží poznávání, seznamování, jde o výměnu informací a učení. Vnitřní komunikace představuje komunikaci se sebou samým. Jde o kontakt mezi hlavou a tělem, mezi rozumem a citem, myšlením a pocity. U většiny lidí má vnitřní komunikace […]