Kategórie
Liečenie psychosomatika

O příčinách vzniku nemocí

Nežijeme neizolovaně od světa, který nás obklopuje, neboť jsme jeho součástí. Okolní svět je naším světem. Zdraví je rovnováhou mezi naším způsobem života a okolním světem. Je to harmonie se sebou a s okolním prostředím.