Kategórie
Info okienko Liečenie

Liečenie a Meditácie s Entitami…

Od známej som dostala mailom informáciu o priebehu liečenia, ktoré kedysi aj ona podstúpila v Budapešti. Liečenie prebieha na astrálnej rovine za pomoci bytostí napojených na liečiteľa.Tieto terapie budú už prebiehať aj na Slovensku. Pre záujemcov dávam bližšie informácie: